بافت ژاکت جغد دومیل

مجموعه: بافتنی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 346

photo_2016-10-25_14-10-02
تعداد دانه ها بستگی به ضخامت کاموا تون داره سجاف این ژاکت در آخرکه ژاکت ما تمام شد

دانه گرفته شده و بافته میشود
قسمت جلو و پشت با هم سر انداخته شده و این ژاکت بدون درز میباشد
بعد از بافت کشباف ۲ تا دونه از رو می بافین بعد ۶ تا دونه رو پیچ چپ به راست میدیم

و از زیر می بافیم دوتای بعدی رو از زیر میبافیم و دوباره ۶ تا دونه رو پیچ راست به چپ میدیم

و از زیر میبافیم مابین جغد ها هم ۲ یا ۳ دونه رو از رو می بافیم و جغد بعدی رو بافت میکنیم

رج پشت کار رو از رو بافته میشه و دونه های زیر هم از زیر میبافیم بافت رو بدون هیچ پیچ

دیگه ای تا ۱۴ الی ۱۶رج ادامه میدهیم در اینجا همون بافت پیچ تکرار میشه ولی با آیت تفاوت

که ۳ تا دونه اول ما که از زیر بافتیم رو از رو میبافیم و بافت پیچ از وسط جغد شروع میشه

اول پیچ چپ به راست بعد پیچ راست به چپ و ۳ تای زیر بعدی هم از رو بافته میشه و این

بافت رو هم بدون هیچ پیچ دیگه ای ۱۰ الی ۱۲ رج ادامه میدیم

و دوباره همان پیچ چپ به راست و راست به چپ رو از وسط سر جغد شروع میکنیم

ولی در اینجا بعد از بافت پشت کار ببه سمت روی لباس که اومدیم همه بافت از رو بافته میشه

فقط شاخ جعد از زیر بافته میشه که ۳ تا دونه هست وسط دوتا شاخ جعد از رو می بافیم ۳ تا دونه شاخ

بعدی رو از زیر بعد از دو رج بافت همه دونه ها رو از سمت روی لباس که مدل جغد انداختیم

از رو می بافیم و پشت لباس از زیر بافته میشه

وقتی به حلقه رسیدیم لباس را روی هم می اندازیم و جای حلقه مشخص میشود

برای حلقه آستین رگلان رج اول ۳ تا دونه کور می کنیم و در تمامی رج های دیگر ما یک دانه کور می کنیم

تا به تعداد دونه هایی که برای پشت لباس در نظر گرفتیم برسیم و لباس ما تمام میشود
آستین لباس هم وقتی به حلقه رسید اول ۳ تا دونه کور می کنیم و بعد توی هر رج یک دانه کور میکنیم

تا به بلندی آستین به پشت یقه برسد و مابقی دونه ها رو با هم کور میکنیم
برای سجاف لباس دور تا دور لباس را دانه میگیریم برای سجاف باید لابه لای دونه ایی که میگیریم

دونه اضافه کنیم که سجاف لباس کشیده نشه و مدل کشباف پایین لباس رو توی سجاف میبافیم
نکته برای بافت آستین رگلان اول دوتا دونه رو ساده ببافین بعد دوتای بعدی رو بافت مدادی ببافین

و دوتای بعدی رو دوتا یکی میکنیم وقتی به آخر بافت رسیدیم اول دوتا رو یکی میکنیم

بعد دوتای بعدی رو بافت مدادی دو دوتای آخر دو بافت ساده می بافیم به این

مدل رگلان رگلان تزیینی می گویند که تو عکس پیداست

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “بافت ژاکت جغد دومیل”

قالب تفریحی