آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش الگوی شنل شیک مجلسی

الگوی شنل شیک مجلسی………

الگوی شنل شیک مجلسی………

...     ۱/۲ هلال قایقی جلو را مشخص میکنیم .این مقدار ۱/۲ هلال جلو و پشت را با هم جمع میکنیم.     قسمت ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی