جشنواره فیلم فجر؛ چه کسانی غایبند؟ چه کسانی بیشترین حضور را دارند؟

یکی از عناصری که به جشنواره فیلم فجر اعتبار می‌بخشد جدای از کیفیت فیلم‌ها چهره‌هایی هستند که در جشنواره حاضر می‌شوند، هنرمندان مطرح یا پیشکسوتی که جایگاه دو چندانی به جشنواره می‌بخشند

سریال بی گناه از تابوشکنی تامحتوای ساختارشکن

سریال «بی‌گناه» به نوعی تابوشکنی شرعی و عرفی مبتلاست و این مجموعه یکی از وضعیت‌های نمایشی ممنوعه در شبکه نمایش خانگی را عرضه می‌کند که ارائه چنین محتوایی در ساز و کار سریال‌سازی ایرانی دست کم نمونه‌ و مابه‌ازایی را نمی‌توان برای آن یافت.