اموزش ژاکت بچه گانه

۴۲ دانه سر انداخته ۷ رج رکن بافته (از قسمت پشت برای روی کار استفاده شود ) و سپس به این صورت دانه ها را مرتب می کنیم ۶ دانه رکن ۶ دانه زیر ۶ دانه رکن ۶ دانه زیر ۶ دانه رکن ۶ دانه زیر ۶ دانه رکن و در رج بعد تمام دانه های زیر را دو برابر کرده یعنی ۶ دانه زیر به ۱۲ دانه میرسد , و در رج بعد تمام ۱۲ دانه را به صورت پیچ دو قلو یعنی ۳+۳ به سمت راست و ۳+۳ به سمت چپ پیچ می دهیم ۱۲ رج بافته و سپس دوباره بصورت پیچ دوقلو ۳+۳ به سمت راست و ۳+۳ به سمت چپ پیچ داده و سپس ۶ رج دیگر بافته و این بار پیچ دوقلو را برعکس دفعه قبل انجام داده و در همین حین ۶ دانه اضافه شده در اول بافت جوجه را کم میکنیم یعنی هم پیچ را انجام میدهیم هم دانه ها را کم می کنیم ۱۸ رج دیگر بافته برای حلقه ۱+۲+۳ کور می کنیم قد لباس به ۲۲/۵ سانتیمتر که رسید برای یقه ۱+۲+۳+۵ کور می کنیم دانه های باقیمانده برای سرشانه را ۳ رج دیگر بافته کور می کنیم .
پشت :
۷۰ دانه سر انداخته , ۷ رج رکن بافته و ۱۰ دانه وسط را برای جوجه به زیر میبافیم در رج بعدی ۱۰ را دوبرابر می کنیم یعنی دانه ها به ۲۰ می رسد در رج بعدی این ۱۰ دانه را به صورت ۵+۵ پیچ به سمت راست و ۵+۵ پیچ به سمت چپ انجام میدهیم ۶ رج به همین ترتیب بافته و اینبار برای بافت پیچ ها برعکس عمل میکنیم .
۱۸ رج رکن بافته و برای حلقه از هر طرف ۱+۲+۳ کور می کنیم , قد حلقه به ۱۱/۵ سانتیمتر که رسید برای سرشانه ها ۱۲ دانه نگه داشته و دانه هاتی وسط را یکباره کور می کنیم در رج بعد تمام دانه ها را یکباره کور می کنیم .
آستین :
با ۴۵ دانه شروع کرده و ۷ رج رکن بافته , ۶ دانه وسط را به زیر بافته و در رج بعد ۶ دانه را به ۱۲ دانه میرسانیم و به صورت ۳+۳ به سمت راست و ۳+۳ به سمت چپ پیچ میدهیم و از رج بعد از هر طرف یک دانه , یک دانه اضافه میکنیم تا زمانی که قد آستین به ۱۸ سانتیمتر که رسید ۵ دانه از هر طرف و سپس یک دانه , یک دانه کور می کنیم تا زمانی که ۱۴ دانه باقی بماند و بعد از آن ۱۴ دانه را کور میکنیم .
یقه , سرشانه را دوخته و از دورتادور یقه ۶۰ دانه درآورده ۶ رج رکن می بافیم و ۳ بار از هر طرف ۱ دانه , ۵ بار ۲ دانه کور می کنیم .
کلاه :
۸۰ دانه سر انداخته , ۷ رج رکن بافته و سپس به این ترتیب به بافت ادامه می دهیم ۶ رکن , ۶ زیر , ۶ رکن , ۶ زیر تا آخر رج در رج بعد تمام دانه های زیر را ۱۲ دانه می کنیم یعنی ۱ بافته ۱ اضافه , در رج بعد تمام دانه های زیر را ۳+۳ به سمت راست و ۳+۳ به سمت چپ پیچ می دهیم ۴ رج رکن بافته و برای جمع کردن سر کلاه ۹ رکن , ۲ تا یکی , ۹ رکن , دو تا یکی , در رج های پشت دانه هارا به صورت رکن بافته بدون کم و زیاد در رج رو ۸ رکن ۲ تا یکی ۸ رکن دو تا یکی به این ترتیب تا زمانی که ۳۰ دانه باقی بماند به کم کردن دانه ها ادامه داده و تمام دانه ها را یکباره با قلاب جمع می کنیم و در انتها ۱ منگوله درست کرده به سر کلاه می دوزیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت کلاه لبه دار
Next post آموزش بافتنی با الگو پیراهن بهاره زنانه