طرز دوخت کیسه ساندویچ برای لقمه مدرسه

با شروع شدن مدرسه ها و مهد کودک ها یکی از دغدغه های والدین درباره لقمه کودکانشان است. این که این لقمه را چطور بسته بندی کنند که خراب و آلوده نشود و شکل و فرم خودش را هم حفظ کند. در این مطلب می خواهیم این دغدغه مادرهای مهربان را برطرف کنیم و آموزش دوخت کیسه ساندویچ را برای آنها منتشر کنیم