آموزش بافت پتو نوزادی به همراه ساک/قلاب بافی

patoooوسایل مورد نیاز :
1- کلاف 100 گرمی 3عدد
2- قلاب شماره 3 تفلون یا پلاستیکی

طریقه بافت پتوی قلاب بافی :

ابتدا 6 دانه زنجیر بافته دوسر زنجیر را با پایه کوتاه به هم وصل می‌کنیم دو زنجیر بافت و داخل حلقه بدست آمده را با 16 پایه بلند پر می‌کنیم درآخر دوسر پایه بلندها را نیز با پایه کوتاه به هم وصل می‌کنیم در محل اتصال دوسر پایه بلندها 4 پایه بلند می‌بافیم، 2 زنجیر و یک پایه بلند را رد کرده در سرپایه بلند دومی یک پایه بلند می‌بافیم، 2 زنجیر یک پایه بلند را رد کرده و در پایه بلند بعدی 4 پایه بلند در یک پایه می‌بافیم 2 زنجیر و یک پایه درمیان یک پایه بلند بافته 2 زنجیر یک پایه بلند را رد کرده و 4 پایه بلند در سرپایه بلند بعدی می‌بافیم دورتادور کاررا به همین صورت می‌بافیم که درآخر باید 4 پایه بلند در یک پایه در گوشه‌‌های کار و 4 پایه بلند تک در وسط داشته باشیم.

دور دوم : 2 زنجیر در وسط 4 پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند دیگر بافته 2 زنجیر و در مربع بعدی 2 پایه بلند 2 زنجیر و در مربع بعدی 2 پایه بلند 2 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند دیگر می‌بافیم تا آخر بافت. دور دوم را تا جایی که به سایز دلخواه برسیم ادامه می‌دهیم در اینجا سایز پتو 60×60 سانتی متر است که عزیزان بسته به سلیقه شخصی می‌توانند بزرگتر هم ببافند اگر بخواهیم سایز بزرگتر باشد تعداد رجهای بیشتری می‌بافیم.

طریقه بافت کلاه پتو :

6 دانه زنجیر بافته 4 دانه زنجیر دیگر می‌بافیم کاررا برمی گردانیم و روی 6 زنجیر بافته شده 3 مربع می‌بافیم ( یعنی 2 زنجیر و یک پایه بلند) کار را برمی گردانیم 4 زنجیر بافته و در اولین مربع 2 پایه بلند می‌بافیم 2 زنجیر و در مربع وسط 4 پایه بلند می‌بافیم 2 زنجیر و در مربع بعدی 2 پایه بلند می‌بافیم 4 زنجیر بافته کاررا برمی گردانیم و در وسط 2 پایه بلند رج قبل یک پایه بلند می‌بافیم 2 زنجیر و در مربع اول 2 پایه بلند 2 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند دیگر می‌بافیم 2 زنجیر و 2 پایه بلند در مربع بعدی و 2 زنجیر و یک پایه بلند در 2 پایه بلند رج قبل، و این رج را تا بلندی دلخواه ادامه می‌دهیم در اینجا بلندی کلاه 20 سانتی متر است.

طریقه وصل کلاه و دورگیری پتو :

کلاه ما به صورت یک مثلث بافته می‌شود وقتی کار به پایان رسید هم پتو و هم کلاه بافته شد. قسمت گوشه تیزی کلاه را روی یک گوشه از پتو گذاشته پتوی ما 4 گوش بافته می‌شود یعنی در آخر به صورت یک مربع بزرگ در می‌آید. وقتی دوتکه را روی هم قرار دادیم در داخل مربع ها4 پایه بلند بافته و در مربع بعدی با پایه کوتاه وصل کرده ( البته هر دو تا مربع ها را با هم می‌بافیم یعنی تکه کلاه و پتو ، 2 زنجیر و 4 پایه بلند در مربع بعدی و در مربع بعدی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم تا آخر دورتا دور پتو را دورگیری کرده و در آخر برای زیبایی تعدادی شکوفه بافته با رنگ دلخواه و به گوشه‌‌های پتو و کلاه وصل می‌کنیم. در اینجا کار بافت ما به پایان می‌رسد.

بافت کیف قلاب بافی نوزادی :

وسایل مورد نیاز : 1- کلاف 100 گرمی 3عدد
2- قلاب شماره 3 تلفون یا پلاستیکی

به خاطر اینکه کیف ظاهر زیبایی داشته باشد نخ را دو لا کرده ببافید. طریقه بافت : 40 دانه زنجیر بافته شود رج یک طبق روال همیشگی یک بافت مربع روی تمام زنجیرها یعنی 2 زنجیر و یک پایه بلند می‌بافیم.

رج 2) 4 زنجیر بافته کار را برمی گردانیم و در اولین مربع یک پایه بلند بافته 2 زنجیر و در مربع دومی 4 پایه بلند و در مربع بعدی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم 2 زنجیر و 4 پایه بلند در مربع بعدی و با پایه کوتاه در مربع بعدی وصل می‌کنیم تا آخر بافت.

* نکته : عزیزان توجه داشته باشید حتماً باید قبل را 4 پایه بلند 2 زنجیر بافته شود چون در همین دو زنجیر در رج بعد 4 پایه بلند دیگر بافته می‌شود شروع و آخر بافت ما نیز یک بافت مربع خواهد بود.

رج 3) 4 زنجیر بافته کار را برمی گردانیم در اولین مربع 4 پایه بلند بافته و در داخل 2 زنجیر قبل از 4 پایه بلند رج قبل با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره در همان 2 زنجیر 4 پایه بلند بافته و در 2 زنجیر بعدی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم این کار را تا آخر بافت در تمام رج ها ادامه می‌دهیم. تا بلندی کیف به اندازه دلخواه برسد تا اینجا یک تکه جلو کیف بافته شده است تکه دیگر را نیز به همین صورت می‌بافیم.

* نکته : کیف 3 تکه بافته می‌شود و یک تکه باریک برای دور تا دور کیف لازم داریم 12 دانه زنجیر بافته یک رج بافت مربع بافته و طبق نمونه بافت تا 77 سانتی متر بافت را ادامه می‌دهیم عزیزان توجه داشته باشید باز این اندازه بستگی به بزرگی و کوچکی کیف دارد. اندازه بلندی 2 تکه بافته شده در اینجا 25 سانتی متر است و اندازه تکه باریک باید 77 سانتی متر باشد.

طریقه وصل 3تکه :

از لبه کار تکه باریک و تکه پهن کیف را با هم گرفته و با کاموای رنگ دیگر دورتا دور با پایه کوتاه وصل می‌کنیم. تکه دیگر را نیز به همین صورت وصل کرده عزیزان توجه داشته باشند وصل کردن و پایه کوتاه زدنها باید حتماً در روی کار باشد که زیبایی بیشتری به کیف می‌دهد. وقتی دورتادور وصل کیف به پایان رسید از کناره کیف یعنی جایی که تکه باریک وصل شده است. بافت را برای بند کیف طبق نمونه بافت ادامه می‌دهیم و تا 45 سانتی متر می‌بافیم و در انتها سربعدی را نیز به تکه باریک بعدی با نخ و سوزن وصل کرده و دوبند نیز از هردورنگ کاموا به صورت گیس بافته و به دوطرف کیف وصل می‌کنیم

منبع :بانو کده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت پتوی نوزاد/بافتنی
Next post آموزش بافت مانتو جدید