مدل طراحی ناخن، این بار به سبک شناگران

مجموعه: آرایش وزیبایی, مدل ناخن, ورزش بانوان تعداد بازدید: 355

 

المپیک ریو 2016 دو هفته ای است که شروع شده است و به همین بهانه طراحی ناخن ورزشکاران زن شرکت کننده را گردآوری کرده ایم.

المپیک 2016 : مدل طراحی ناخن، این بار به سبک شناگران

 

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016 – عکس شماره 1

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016 - عکس شماره 1

 

 

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016 – عکس شماره 2

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016 - عکس شماره 2

 

 

طراحی ناخن سیارا رانگ CIERRA RUNGE در المپیک 2016 – عکس شماره 3

طراحی ناخن سیارا رانگ CIERRA RUNGE در المپیک 2016 - عکس شماره 3

 

 

طراحی ناخن دانا ولمر DANA VOLLMER در المپیک 2016 – عکس شماره 4

طراحی ناخن دانا ولمر DANA VOLLMER در المپیک 2016 - عکس شماره 4

 

 

طراحی ناخن الیزابت بیسل ELIZABETH BEISEL در المپیک 2016 – عکس شماره 5

طراحی ناخن الیزابت بیسل ELIZABETH BEISEL در المپیک 2016 - عکس شماره 5

 

 

طراحی ناخن کاتلین بیکر KATHLEEN BAKER در المپیک 2016 – عکس شماره 6

طراحی ناخن کاتلین بیکر KATHLEEN BAKER در المپیک 2016 - عکس شماره 6

 

 

طراحی ناخن سیمون بیلس SIMONE BILES ژیمناستیک کار در المپیک 2016 – عکس شماره 7

طراحی ناخن سیمون بیلس SIMONE BILES ژیمناستیک کار در المپیک 2016 - عکس شماره 7

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مدل طراحی ناخن، این بار به سبک شناگران”

قالب تفریحی