کد خبر : 3687
تاریخ انتشار : دوشنبه 9 دی 1392 - 21:37

آموزش بافت دستکش /بافتنی

آموزش بافت دستکش /بافتنی

تعداد دانه های مقیاس بافت ضربدر اندازه دور مچ دست تقسیم بر اندازه عرض مقیاس بافت برابر است با تعداد دانه هایی که باید برای بافت دستکش سر بیاندازید.

dastkash1
کاموا شماره 4 یک کلاف صد گرمی

میل بافتنی شماره 3

میل یدک یک عدد

طبق توضیح زیر آموزش این دستکش برای تمام سایزها قابل اجرا میباشد.

روش بافت : ابتدا از کاموای خود یک نمونه بافت یا مقیاس تهیه کنید، یعنی بطور مثال 14 دانه سر بگیرید و حدود 5 تا 6 رج ببافید. سپس بدون کور کردن از دانه ها را از داخل میل خارج کنید و بدون کشش بافتتان را روی یک سطح قرار دهید و مقدار دانه های بافته شده را اندازه بگیرید … عرض کار … اکنو متوجه شده اید که با میل و کاموایی که در اختیار دارید اگر مثلاً 20 دانه سر بگیرید، چند سانت خواهد شد. فرض میگیریم که 14 دانه شما در قسمت عرض بافتنی 10 سانت شده باشد.

سپس دور مچ دست را اندازه بگیرید، که برای مثال فرض میکنیم دور مچ دست شما برابر 16 سانتیمتر است. اندازه 20 دانه – 10 سانت – 16 سانت را در فرمول زیر قرار میدهیم.

تعداد دانه های مقیاس بافت ضربدر اندازه دور مچ دست تقسیم بر اندازه عرض مقیاس بافت برابر است با تعداد دانه هایی که باید برای بافت دستکش سر بیاندازید.

که طبق مثال میشود : 32 = 10 ÷ 16 × 20

یعنی طبق مثال ما باید تعداد 32 دانه سر بگیریم.

سپس تا هر اندازه که مایل هستیم کشباف ببافیم … ( ممکن است گاهی تمایل به دو لا کردن و یا تا کردن قسمت کشباف مچ نداشته باشید )

پس از پایان کشباف … دو رج ساده ببافید … یک رج از رو و یک رج از زیر به این ترتیب که در اولین رج بعد از کشباف به طور مساوی 6 دانه به دانه ها اضافه میکنیم …

و بعد از بافت دو رج … تمام دانه های روی میل را به دو قسمت تقسیم میکنیم .. که طبق مثال برابر با 16 خواهد شد. برای دستکش دست چپ :

15 دانه ببافید .. یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد … یک دانه ببافید … یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد.

این اضافه کردن را در تمام رج های روی کار انجام دهید … یعنی بعد از 15 دانه اول و قبل از 16 دانه آخر … بعد از اینکه تعداد دانه های اضافه شده ( دانه شست ) به حد مطلوب رسید تمام دانه ها شست را روی میل یدک بگیرید و دو قسمت پشت و جلو دستکش را ببافید تا حدی که به اندازه دو سوم از بلندی مچ تا سر انگشتانتان برسد … سپس در رج بعد از 4 دانه دو دانه را با هم یکی کنید …. رج رو را بدون کم کردن .. رج بعد بعد از هر سه دانه یکی کم کنید .. به همین ترتیب تا تعداد دانه هایتان به حدی برسد که به اندازه بلندی دست شده باشد … سپس کور کنید.

READ
علتهای سرزده استرس /روانشناسی

و دانه های شست را که در میل یدک گرفته بودیم را به اضافه دو دانه طرفین شست را در میل بگیرید و به اندازه طول شست ببافید … دو یا سه رج مانده به انتهای کار شروع به کم کردن دانه ها کنید … رج اول در تمام رج هر دو دانه را یکی کنید… و در رج بعد نیز تکرار کنید وقتی تعداد 7 الی 10 دانه ( بستگی به سایز دستکش دارد ) باقی ماند تمام دانه ها را یکجا کورد کنید … برای دوخت و آماده کردن میتوانید از مدل آموزش داده شده در ادامه همین پست استفاده کنید.

آموزش اضافه کردن دانه بدون ایجاد سوراخ

  dastkash2
دستکش برای کودکان 2 تا 3 سال سایز 92 تا 98

لوازم مورد نیاز :

شماره میل 3

شماره کاموا 4 مارک nako — یک کلاف 50 گرمی

طرز بافت :

( دست چپ )

28 دانه سر بگیرید.

6 سانت کشباف تکی ببافید. ( یک دانه از زیر – یک دانه از رو )

dastkash3

و بعد از کشباف به این ترتیب ادامه دهید :

* یک رج از زیر ( در حین بافت بطور مساوی در سرتاسر 4 دانه اضافه کنید ) در انتهای رج تعداد دانه هایتان به 32 دانه خواهد رسید.
* یک رج از رو
* 15 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – یک دانه از زیر – 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
* 15 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 3 دانه از زیر – 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
* 15 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 5 دانه از زیر – 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
* 15 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 7 دانه از زیر – 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
* 15 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 9 دانه از زیر – 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو
* 15 دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – 11 دانه از زیر – 16 دانه از زیر
* تمام دانه ها از رو

dastkash4

15 دانه از زیر – دانه های شست ( 11 دانه ) را روی میل یدک و یا سنجاق قفلی بگیرید – 16 دانه از زیر … این قسمت را طوری ببافید که دو قست کف و روی دستکش کاملا به هم متصل شود.

dastkash5

dastkash6

*
یک رج از رو
*
یک رج از زیر
*
یک رج از رو
*
یک رج از زیر
*
یک رج از رو
*
یک رج از زیر
*
یک رج از رو
*
یک رج از زیر
*
یک رج از رو
*
یک رج از زیر
*
یک رج از رو
*
یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید ( با هم از زیر ببافید ) – 4 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 4 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 1 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 4 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 4 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر
*
تمام دانه از رو
*
یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 3 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 3 دانه از زیر – سه دانه را یکی کنید – 3 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 3 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر
*
تمام دانه ها از رو
*
یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 2 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 1 دانه از زیر – سه دانه را یکی کنید – 1 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – 2 دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر
*
تمام دانه ها از رو
*
یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر

READ
آموزش الگو شومیز آستین قیفی

در این مرحله 9 دانه روی میل داریم … تمام 9 دانه را به یکباره از زیر یکی کنید و نخ را سفت کنید.
تصویر زیر تا این مرحله از دستکش را نشان میدهد … تاشده …

dastkash7

حال تمام دانه های روی میل یدک را به اضافه یکدانه در طرفین دانه های شست ( میتوانید از دانه های عمودی در بافت بگیرید ) روی میل بگیرید و شروع به بافت کنید.

dastkash8

*
همه دانه ها از زیر
*
همه دانه ها از رو
*
همه دانه ها از زیر
*
همه دانه ها از رو
*
همه دانه ها از زیر
*
همه دانه ها از رو
*
یک دانه از زیر – دو دانه را یکی کنید – دو دانه را یکی کنید – سه دانه را یکی کنید – دو دانه را یکی کنید – دو دانه را یکی کنید – یک دانه از زیر
*
همه دانه ها از رو

در این مرحله 7 دانه روی میل داریم … تمام 9 دانه را به یکباره از زیر یکی کنید و نخ را سفت کنید.
سپس ابتدا کنار کار و سپس کنار انگشت را بدوزید و نخها را در پشت کار پنهان کرده و تمیز دوزی کنید.

dastkash9

dastkash10

نکته: تمام دانه هایی که در آموزش گفته شده یک دانه اضافه کنید باید مطابق نمونه در تصویر باشد تا بعد از اضافه کردن دانه سوراخ ایجاد نشود.

READ
درست کردن بوگیر عالی با خوراکی/نکات خانه داری

نکته : برای بافت دستکش دست راست … تنها تفاوتی که دارد در این است که جای دانه های 15 تایی و 16 تایی عوض میشود … یعنی در آن قسمت که اشاره شده 15 دانه از زیر … باید 16 دانه ابتدای رج را از زیر ببافید و بعد اضافه کردنها و در آخر 15 دانه از زیر .

منبع:آرتاکاوا

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *