رازهای جذبه ( چهار راه حل کلیدی برای گوش کردن واقعی)

مجموعه: رازموفقیت تعداد بازدید: 202

چهار راه حل کلیدی برای گوش کردن واقعی:

 
1) با دقت گوش کردن:
 
بدون اینکه حرف دیگری را قطع کنید با دقت و با سکوت کامل گوش کنید. جنان که گویی هیچ چیز در دنیا و در آن لحظه برای شما مهمتر از حرف هایی نیست که آن شخص می گوید.
2) مکث قبل از پاسخ دادن : 
 
به محض اینکه طرف مقابل خواست نفسی تازه کند ، وسط حرفش نپرید ، بلکه کمی مکث کنید اجازه سکوت برقرار باشد برای چند لحظه این مکث کردن به شما کمک می کند که بتوانید به حرف های طرف مقابل کمی عمیق تر بیاندیشید.
3) پرسش جهت توضیح:
 
هرگز وانمود نکنید منظور شخص را دقیقا فهمیده اید بلکه با پرسیدن سوالاتی از قبیل (( منظورت چیست ؟))  و یا (( دقیقا منظورت چیست؟)) به او کمک کنید تا توضیح بیشتری درباره سخنش بدهد.
4) همان سحن را با واژه های خود به فرد باز گردانید:
 
هرگاه فرد صحبتش تمام شد ، کمی مکث کنید و چیزی مثل این بگویید :« فقط اینکار را کردید، و بعد این اتفاق افتاد، و ان موقع این کار را کردید ، درست است؟» تنها وقتی گوینده تایید می کند که دقیقا حرف های که او منظورش بوده را بزنید و این نیاز به گوش کردن واقعی دارد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “رازهای جذبه ( چهار راه حل کلیدی برای گوش کردن واقعی)”کد امنیتی را وارد نمایید *

قالب تفریحی