کد خبر : 2980
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 آذر 1392 - 19:39

آموزش بافت ژاکت زیپ دار با کوله پشتی /بافتنی

آموزش بافت ژاکت زیپ دار با کوله پشتی /بافتنی

وسایل لازم : کاموا در رنگهای: طوسی، صورتی و سفید میل شماره ۳ زیب کاپشن به طول ۳۵ سانتیمتر نحوه بافت : در قسمت پشت ، جلو و آستین ها رنگها را به این ترتیب عوض کنید:2 سانتیمتر( 4 رج )  رنگ صورتی – 2 سانتمتر( 4 رج ) رنگ سفید – 5 سانتیمتر( 9

kole poshti artakava

بافت ژاکت زیپ دار با کوله پشتی

وسایل لازم :
کاموا در رنگهای: طوسی، صورتی و سفید
میل شماره ۳
زیب کاپشن به طول ۳۵ سانتیمتر

نحوه بافت :
در قسمت پشت ، جلو و آستین ها رنگها را به این ترتیب عوض کنید:2 سانتیمتر( 4 رج )  رنگ صورتی – 2 سانتمتر( 4 رج ) رنگ سفید – 5 سانتیمتر( 9 رج )  رنگ  طوسی – 1 سانتیمتر( 2 رج ) رنگ  صورتی – و بقیه بافت به رنگ طوسی

قسمت پشت:
90 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 1 دانه کناری را نبافید و بلند کنید – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – تا انتها همین روش را ادامه دهید و 1 دانه آخر را از رو ببافید

رج دوم: 1 دانه کناری را نبافید – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر …..تا انتها و یک دانه آخر را از زیر ببافید

همین طریقه بافت را تا زمانی که طول قسمت پشت به 35 سانتیمتر برسد ادامه دهید و تمام دانه ها را کور کنید

قسمت جلوسمت چپ:
46 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر تا انتها ولی در انتها 4 دانه آخر را از زیر ببافید و دانه کناری در این قسمت نداریم

رج دوم: 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر …..تا انتها و یک دانه آخر را نیز از زیر ببافید یعین در انتها سه دانه ای که در طول رج از زیر میبافتیم به 4 دانه میرسد

رج سوم نیز مانند رج اول و رج چهارم مانند رج دوم بافته میشود

همین طریقه بافت را تا زمانی که طول قسمت جلو سمت چپ به اندازه 30 سانتیمتر برسد ادامه دهید ، در این قسمت میخواهیم گودی یقه سمت چپ لباس را ایجاد کنیم به ترتیب زیر:

یک رج در میان در قسمت چپ بافتنی این تعداد دانه ها را کم کنید :   ( 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 )

یعنی بعد از 30 سانتیمتر بافت ، در رج اول 4 دانه کم میکنید ** در سمت چپ بافتنی ** رج برگشت را بدون کم کردن میبافید – با ز در رج بعد 3 دانه اول را کم میکنید – رج برگشت را بدون کم کردن میبافید – باز در رج بعد 2 دانه کم میکنید و به همین ترتیب دانه های داخل پرانتز را به تدریج کم میکنید تا تعداد دانه های شما به 31 دانه برسد و سپس بافت را ادامه میدهید تا طول بافتنی شما به اندازه قسمت پشت که قبلا بافته اید یعنی همان 35 سانتیمتر برسد سپس بافتنی را کور میکنید

READ
از کجا بفهمیم لوازم آرایش‌مان فاسد شده است/ارایش وزیبایی

قسمت جلو سمت راست:
46 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو …..تا انتهای کار فقط در انتها یک دانه باقیمانده را از رو میبافیم یعنی 4 دانه از رو بافته میشود

رج دوم: 1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو و به همین ترتیب تا انتهای کار…..

رج سوم نیز مانند رج اول  و رج چهارم مانند رج دوم بافته میشود

همین طریقه بافت را تا زمانی که طول قسمت جلو سمت راست به اندازه 30 سانتیمتر برسد ادامه دهید ، در این قسمت میخواهیم گودی یقه سمت راست لباس را ایجاد کنیم به ترتیب زیر:

یک رج در میان در قسمت راست  بافتنی این تعداد دانه ها را کم کنید :   ( 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 )

یعنی بعد از 30 سانتیمتر بافت ، در رج اول 4 دانه کم میکنید ** در سمت راست بافتنی ** رج برگشت را بدون کم کردن میبافید – با ز در رج بعد 3 دانه اول را کم میکنید – رج برگشت را بدون کم کردن میبافید – باز در رج بعد 2 دانه کم میکنید و به همین ترتیب دانه های داخل پرانتز را به تدریج کم میکنید تا تعداد دانه های شما به 31 دانه برسد و سپس بافت را ادامه میدهید تا طول بافتنی شما به اندازه قسمت جلو سمت چپ و قسمت پشت که قبلا بافته اید یعنی همان 35 سانتیمتر برسد سپس بافتنی را کور میکنید

قسمت آستین:
44 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 1 دانه کناری را نبافید – 2 دانه از زیر – 3 دانه از رو –  4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 1 دانه از رو

READ
طرز تهیه کوکو مرغ (2)/ آشپزی

رج دوم: 1 دانه کناری را نبافید – 2 دانه ازرو – 3 دانه از زیر –  4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

رج سوم مانند رج اول و رج چهارم مانند رج دوم بافته میشود

وقتی 6 رج بافتید کناره های بافت را به این ترتیب عمل میکنید تا شکل آستین ایجاد گردد و به تدریج عرض آستین زیاد شده و گشاد شود

در رج ششم  در هر لبه 1 دانه اضافه کنید، و دانه اضافه شده را از رو ببافید.

6 رج بعد دوباره در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضفه شده را به رو ببافید.

4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید.

4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید.

4 رج بعد در هر لبه یک دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید.

4 رج بعد 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید.

4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از رو ببافید .

4 رج بعد در هر لبه یک دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از رو ببافید.

4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از رو ببافید.

4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید .

4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید به همین ترتیب ادامه دهید و هر 4 رج 1 دانه به لبه کار اضافه کنید و از این به بعد نیز دانه های اضافه شده را از زیر ببافید تا زمانی که قد آستین شما به 17 سانتیمتر برسد در انتهای کار باید تعداد دانه های شما به 74 دانه رسیده باشد و وقتی آستین شما 17 سانتیمتر شد تمام 74 دانه را کور کنید

آماده کردن کار برای بافت یقه :
درز سرشانه های پشت و جلو را به هم بدوزید و سپس برای یقه در قسمت دور گردن تعداد 81 دانه بگیرید و به ترتیب زیر با رنگ صورتی ادامه دهید:

READ
تزیینات زیبای کیک و شیرینی

1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 داه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو تا انتهای کار که 4 دانه از زیر است

1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه  از زیر – 4 دانه از رو تا انتهای کار که 4 دانه از رو است

رج سوم مانند رج اول و رج چهارم مانند رج دوم بافته میشود بافت را ادامه دهید تا طول آن به 10 سانتیمتر برسد و سپس کور کنید

درزهای کناری لباس را بدوزید و آستین ها را نیز وصل کنید و زیپ را به قسمت جلو لباس بدوزید همانطور که در ابتدا نیز اشاره شده  نوع زیپ باید زیپ دو سر باز یا زیپ کاپشن باشد تا مانند زیپ سیوشرت ها و کاپشن بتوان دو قسمت جلو را هنگام درآوردن لباس از هم جدا کرد

بافت کوله پشتی ژاکت: با رنگ صورتی
تعداد 75 دانه سر بگیرید و 5/2 سانتیمتر کشباف ( یک دانه از زیر – یک دانه از رو) ببافید بعد از بافت 5/2 سانتیمتر تعداد 15 دانه به طور مساوی در لابلای دانه های طول رج اضافه میکنید یعنی بعد از هر 5 دانه یک دانه اضافه کنید تا تعداد دانه های شما به 90 دانه برسد حدود 15 سانتیمتر بافت ساده ببافید

( یک رج از رو – یک رج از زیر و سپس بعد از بافت 15 سانتیمتر کور کنید و تا کرده و دو طرف زیر و کنار بافت را بدوزید ،
دو عدد طناب ، تهیه کرده با تعداد نخهای بیشتر برای اینکه طناب یا پیچ ضخیمتری نیاز داریم، به طول 25 سانتیمتر و مانند عکس یک طرف طنابها را به دو سر کیف و طرف دیگر را بعد از وصل کوله به لباس طنابها یا همان بندها را به زیر یقه لباس روی درز سرشانه بدوزید
منبع:آرتاکاوا

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *