کد خبر : 2539
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 آبان 1392 - 23:30

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش بافت  کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش کلاه رو گوشی ( این کلاه از قسمت فرق سر شروع می شود و مدل کشباف  یکی زیر و یکی رو می باشد اما به ترتیب  جهت بزرگتر شدن  و مناسب شدن برای دور سر تبدیل به کشباف دوتایی و سه تایی و چهار تایی می شود. بنابراین به روش زیر بافته خواهد شد.)

آموزش کلاه رو گوشی
( این کلاه از قسمت فرق سر شروع می شود و مدل کشباف  یکی زیر و یکی رو می باشد
اما به ترتیب  جهت بزرگتر شدن  و مناسب شدن برای دور سر تبدیل به کشباف دوتایی و
سه تایی و چهار تایی می شود. بنابراین به روش زیر بافته خواهد شد.)

آموزش بافت  کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی

*توسط دو میل بافتنی ؛ باکاموای قهوهای دارچینی 46 دانه سر می اندازیم.
* در  6 رج اول  کشباف  قهوه ای یکی زیر و یکی رو است .
( باید اولین دانه را از رو ببافیم و دومین را به زیر )*رج هفتم یک رو –
و یک ژوته ( رو ی میل یک لا نخ می اندازیم تا دانه اضافه شود.)
– یک زیر – رو – ژته – زیر… و ادامه بافت تا آخر رج .

*رج هشتم باید ژته ها را طوری ببافیم کشباف ما توری نشود.
( نخ ژته که از روی میل دیده می شود به رو بافته شود تا منفذ ژته نامرئی شود.)

* به این ترتیب  کشباف ما تبدیل به دو  رو و یک زیر شده است .و این مدل کشباف را 7 رج دیگر می بافیم .

* در رج هشتم  باید کاری کنیم که به کشباف 2 تارو – دو تا زیر تبدیل شود.
پس به این ترتیب این رج را شروع به بافت می کنیم که ابتدا
2 تا رو – یک ژته – یک زیر – 2 تا رو  – یک ژته  – یک زیر ….. تا آخر رج .

………………………………..
*در رج نهم این کشباف ؛ رنگ  قهوه ای را  بدون قیچی کردن رها کرده و با گره زدن کاموای زرد به

اولین دانه این رج ؛ شروع به بافت می کنیم  و ژته ها را مثل قبل نامرئی می بافیم .

* با رنگ زرد هشت رج  دیگر می بافیم و در رج نهم زرد ؛ باید به ترتیب زیر ژته اندازی کنیم .
( 2 تا رو – یک ژته –  2 تا زیر – 2 تا رو – یک ژته – 2 تا زیر ….. تا آخر رج )

*در رج دهم زرد رنگ ؛ شما با بافتن ژته ها به صورت نامرئی ؛ یک کشباف  3 تا رو   2 تا زیر
خواهید داشت و به این ترتیب تعداد دانه های کلاه از 46 دانه به 115 عدد رسیده است .

*در ادامه با همان رنگ زرد ؛ تا 9 رج  دیگر  می بافیم.

…………………….
*در رج هجدهم زرد  ؛ می خواهیم کشباف را به 3 تا رو  و 3 تا زیر تبدیل کنیم .
( 3 تا رو – یک ژته – 2 تا زیر  – 3 تا رو – یک ژته – 2 تا زیر  و … تا آخر رج )

* در رج نوزدهم زرد هم مثل قبل ژته ها را  نامرئی می بافیم.

* رج بیستم زرد را هم می بافیم .

………………………………….
*در شروع رج بعدی رنگ زرد را بدون قیچی کردن رها می کنیم و  با ادامه ی رنگ قهوه ای
بافت کشباف 3 رو 3 زیر را تا 6 رج دیگر  ادامه میدهیم  .
…………………..
* رنگ را عوض می کنیم . 6 رج هم با رنگ زرد می بافیم .

«حالا دیگر روش ژته اندازی در کشباف را  یاد داشته و می توانید در هر جایی که مایل بودید ؛ »
«بسته به اندازه ی کلاهی که در نظر دارید به تعداد زیر و روی کشبافتان »
«اضافه کنید  و کلاه را بدین ترتیب گشادتر ببافید.»
…………………………

READ
آموزش دوخت پالتو یقه ایستاده/خیاطی

گوشی کلاه :* رنگ قهوه ای را شروع به بافتن کنید . 6 رج ببافید .

*در رج هفتم قهوه ای جدید     ؛ تعداد 10 دانه کور کنید  تا نیمی از پشت سر کلاه  بدست آید .
27 دانه برای رو گوشی یک طرف ببافید  و همچنان که این تعداد بافته شده
روی میل هست ؛ 27 دانه  بعدی را برای جلوی پیشانی کور کنید و سپس
27 دانه ی دیگر را برای رو گوشی طرف مقابل ببافید .
10 دانه ی نیمه ی دوم پشت سر کلاه را که باید کور کنیم , الان می بافیم و در رج برگشت کور
می کنیم تا سر نخ برای بافت به رو گوشی برسد .
………………………
* حالا رو گوشی اول بصورت رفت و برگشت بافته می شود  و هر رج در ابتدای شروع بافت
یکی کور می کنیم( دو تا دانه را با هم می بافیم تا تبدیل به یک دانه شود ) تا اینکه 4 دانه
باقی بماند و رو گوشی مثل یک مثلث زاویه دار شود.
4 دانه  آخر ؛ باید باقی بماند و آنها را به عنوان بندک رو گوشی می بافیم تا 30 سانت
که برای گره زدن زیر گلوی کودک اندازه باشد. بعد 4 دانه را با هم کور کرده و با  20 سانت
نخ  اضافه برای وصل منگوله قیچی می کنیم .
……………………………….

* سر نخ قهوه ای را به آن 27 دانه رو گوشی که یک رجش بافته شده بود و روی میل
نگه داشته بودیم ؛ گره زده و به صورت رفت و برگشت مثل رو گوشی اول می بافیم .
بعد بندک بافی  این رو گوشی و … اتمام بافت .
……………………….

درز پشت کلاه را  از قسمت گردن شروع به دوختن کنید و با همان ادامه نخ دور تا دور
سوراخ فرق سر کلاه را دور دوزی کنید . بعد نخ را بکشید ؛ طوری که سوراخ به هم آید و
مسدود شود .  اگر برای پسر بافته اید می توانید منگوله توپی درست کرده و به این قسمت
وصل کنید واگر نه یک گل ببافید و به آنجا بدوزید .در صورت تمایل دو گل دیگر هم
برای رو گوشی ها بافته و رویشان بدوزید..
دور تا دور کلاه را  به روش زیر  دور بافی هلالی میبافیم.

آموزش بافت  کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی

به روش ریسه آفتاب گردان  ؛ یک گل ببافید و به روش گل نرگس آنرا دو طبقه کنید.
آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

گل را برای دخترانه و منگوله توپی را برای پسرانه به وسط فرق سر کلاه بدوزید.

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

دور تا دور کلاه را  به روش زیر  دور بافی هلالی میبافیم.

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

البته این عکس دور گیری کشباف یقه  است که کلاه هم مثل همین روش دور گیری می شود.

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

سر بندکها هم منگوله آویز درست کرده و با نخ اضافه ای
که در نظرگرفته بودید آنرا در جای خودش محکم کنید.

»پسرانه هم می شه …«
* و اما …همین طرح  هم با کمی دخل و تصرف تبدیل به مدل پسرانه می شه .

READ
آموزش بافت هواپیما اسباب بازی قسمت دوم/ بافتنی

گلهای   روی کلاه و یقه  را حذف کنید .
وسط سر منگوله توپی بگذارید  و اگه دوست دارید روی گوشها  منگوله توپی بگذارید  تا گرمتر هم بشه .
روی سینه  میتونید بجای گل  یه طرح ماشین  یا علائم ورزشی گلدوزی کنید.
بجای دور بافی هلالی؛ یه دور بافی ساده ببافید ؛ 5 رج پایه کوتا ه زرد باشه خوبه و
یا اینکه دور تا دور را با میل دوره دونه بگیر ید و مدل همه از رو  یا همه از زیر ببافید( پنسی = رکن ) .
……………..
ووو … اگه فکر می کنید یقه شالگردنی دخترانه است ؛
واسه پسمری تون یه شالگردن کشباف دورنگ راه راه به پهنای  30 دونه  و حداقل 100 سانت  بلندی ببافید.
…………………………………..
یه کار دیگه هم میشه کرد.  80  یا 100 دانه سر بیاندازید و بصورت کشباف و با میل دوره ببافید .
آخر رج اول که رسیدید از طرف دیگر میل دوره  ؛ اولین دانه همین رج را جلو بیاورید و با بافتن آن سر و ته رج را به هم وصل کرده و بصورت استوانه بافی به بافت کشبافتان ادامه دهید .
تا ارتفاع 30 سانت ببافید و به دلخواه هر 6 رج رنگ عوض کنید .
حالا یک یقه اسکی ساده دارید که بدون درز و دکمه است و هم دور گردن پسرتونو می گیره و هم
تا روی کتف و شونه هاشو گرم نگه میداره و دیگه مثل شالهای ساده از دور گرده بچه
هی باز نمی شه و دست و پاگیر  و خفه کننده هم نیست .

آموزش یقه شالگردنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

* 80 دانه سر انداخته و برای یقه اسکی کشباف یکی زیر و یکی رو یه ارتفاع 7 الی 10 سانت ببافید.
*شروع ساده بافی با تقسیم بندی جلو ؛ پشت و  سردوشی ها همزمان است .

* دو دانه از رو + یک ژته + 20 دانه از زیر +  یک ژته + دو دانه رو =  برای جلو ببافید.

* در ادامه یک ژته + 20 دانه از زیر+ یک ژته + دو دانه از زیر برای رودوشی راست کودک ببافید .

* در ادامه  یک ژته + 20 دانه از زیر + یک ژته + دو دانه از رو ؛ برای پشت ببافید.

* و در آخرین مرحله در ادامه یک ژته + 20 دانه زیر+ یک ژته + دو دانه ارز رو ؛ برای رودوشی چپ کودک ببافید .
…………………………………………
رج پشت همه دانه ها بدون تغییر ( رو =رو . زیر = زیر ) بافته می شود و ژته ها را بصورت نامر ئی می بافیم .

در رجهای بعدی ترتیب بافت مثل اولین رج است با این تفاوت که  به  20 دانه زیر  در هر رج
با ژته هایی که انداخته ایم  2 عدد اضافه می شود .( 22- 24- 26- 28 و    ……)
همینطور تا 8 الی 10 سانت ببافید . تا موقع کور کردن   رودوشی ها که باید به ترتیب زیر عمل کنید.

……………………………………………………
ابتدا باید قسمت جلوی یقه  بافته شود و روی میل نگه میداریم  ؛ وقتی به دومین قسمت که مخصوص سر دوشی است میرسیم ؛ شروع به کور کردن می کنیم تا سردوشی راست کامل کورشود.
سپس  قسمت پشت را هم می بافیم . سردوشی دوم را هم ببافید و در رج بر گشت
آنرا  کامل کور کنید تا سر نخ برای بافتن به قسمت پشتی برسد .
حالا قسمت پشت را بصورت رفت و برگشت می بافیم. در  ابتدای هر رج رفت و  هر رج برگشت
دو دانه را یکی کرده تا یک دانه کور وکم شود . تا اینکه جلوی کار مثل  یک لوزی می شود.
نخ را قیچی کرده و به ابتدای قسمت جلو گره زده و مثل پشت شروع به کم کردن در هر رج می کنیم
تا  دانه های جلو هم تمام شود.

READ
باترس واضطراب کودکان چه باید کرد؟

با نخ زرد دور گیری  لبه ی بالایی یقه را کامل انجام میدهیم  و سپس باید سجاف جلو را به روش زیر ببافید .

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی
طرف چپ یقه اسکی را دو لا کرده و از بالا به ترتیب یکی ار لای رو و یکی از لای زیر دانه به میل می گیریم
تا در نهایت دو لایه یقه به هم وصل شود.

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

سپس در ادامه از همان طرف رو دوشی چپ را هم دانه  می گیریم و با رنگ زرد رکن( یا همان پنسی)
می بافیم. تا سجاف زیر  بوده و برای دکمه مناسب باشد. حدود 6 رج ببافید و یکسره رنگ زرد را کور کنید و طرف راست یقه را به همین ترتیب به میل گرفته و رکن ببافید و سه رج که بافتید باید جا دکمه بیاندازید .

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

برروی یقه دو جادکمه و برای بقیه جلو سه جادکمه در نظر گرفتم .
سه رج رکن که بافتیم ؛ اول رج چهارم  4 دانه  رکن بافته بعد  تا سه دانه کور می کنیم و به بافت
ادامه می دهیم تا 7 دانه به آخر یقه مانده 3تا را کور می کنیم و 4 تای باقیمانده را رکن می بافیم .
دانه ها را از زیر یقه تا پایین  می شماریم و تقسیم کرده و در جاهای مناسب
برای جادکمه 3 تا کور می کنیم . طوری که آخرین جا دکمه که کور شد هنوز 4 دانه ی دیگر
برای انتهای سجاف و رکن بافی باقی باشد. در رج برگشت هر جا به کور شدگی رسیدیم ؛
به روش سر انداختن با یک نخ 3 تا دانه دور میل  اضافه می کنیم و بقیه رج برگشت را تمام کرده و
سه رج دیگر هم رکن می بافیم و کور می کنیم .
…………………………………….
بعد از بافت سجاف راست که جای دکمه هم دارد . دور تا دور پایین را با زرد دور بافی و هلال بافی کنید .

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

و درصورتیکه مایلید با زنجیره دوزی ساقه و برگ کل بدوزید و یک گل دو طبقه هم در مرکزش بدوزید.

آموزش بافت  کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

 

منبع :بافتنی های مامان اعظم

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *

Zahra یکشنبه 31 مرداد 1395 - 14:42

سلام. خشته نباشید. توضیحات عالیه ولی عکسا باز نمیشن. میشه لطف کنید به ایمیلم بفرستید؟
متشکرم

زینب سه‌شنبه 2 تیر 1394 - 14:17

سلام .حالتون خوبه ؟
طاعات و عباداتتون قبول
یه سوال داشتم اگه زحمتی نیست جوابشو به ایمیلم بفرستید .متشکر
میشه آموزش بافت پیچ افقی رو برام بذارید؟
اینم عکسی هست که پیچ افقی داخلش بافته میشه.دورشو قرمز کردم

http://s3.picofile.com/file/8195285700/model4_4.jpg