کد خبر : 20602
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1402 - 9:41

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

سبد آویز بافتی زیبا و پر کاربرد است.

در این مطلب اصول بافت این آویزها و روش بافت سه مدل سبد قلاب بافی را می آموزید که می توانید برای تزیین یا نگهداری وسایل مختلف استفاده کنید. بعلاوه می توانید با خلاقیت و ذوق و سلیقه خوبتان تغییراتی در آن داده و مدلهای زیباتری خلق کنید.

آموزش بافت سبد آویز

آموزش بافت سبد آویز تریکو بافی

توضیحاتی در خصوص بافت سبد آویز

این سبدها را می توانید با کنف، مکرومه کتان، مکرومه پلی استر ، ریبون، تریکو، کاموای ضخیم و یا کاموای دولا ببافید.

برخی با پایه کوتاه بافته می شوند، برخی با پایه ساده ، برخی پایه بلند و برخی ترکیب این ها. اگر با پایه بلند می بافید، بهتر است از نخ های ضخیم تر مثلا تریکو ، ریبون و یا مکرومه پلی استر سه سوزنه به بالا که ایستایی بیشتری دارند استفاده کنید.

اصول بافت این آویزها در همه مدلها یکی است. لبه کار را می توانید بست بزنید، پایه معکوس یا حاشیه بافی های دیگر. در بیشتر مدلها پشت کار پایه اضافه شده و جلو آن پایه کم می شود.

آموزش بافت سبد آویز با پایه کوتاه

بافت با حلقه جادویی شروع می شود.

مرحله اول بافت : گردبافی

در حلقه ۶ پایه کوتاه ببافید.

روی پایه اول را نشانه بگذارید.

شروع گردبافی

✅ رج ۲ : در هر پایه دو پایه ببافید. (۱۲ پایه کوتاه)

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۳ :
۶ مرتبه (یک پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید).

یک در میان پایه اضافه می شود. (۱۸ پایه کوتاه )

آموزش تریکو بافی

✅ رج ۴ : یک در میان پایه اضافه کنید. ۹ مرتبه (۱ پایه بافته و در پایه بعدی دو پایه ببافید).
در کل ۲۷ پایه

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

بافت بدنه

✅ رج ۵ : در پایه اول ۳ پایه بافته و روی پایه دوم (پایه وسطی) را نشانه بگذارید.
سپس روی هر پایه یک پایه ببافید.

پایه قبل نشانه را هم ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج های ۶ – ۷ – ۸ – ۹ : روی پایه نشانه را ۳ پایه و روی بقیه یک پایه ببافید.

(روی پایه دوم را نشانه بگذارید. چون در این رج ها روی آن ۳ پایه بافته می شود)

بافت به این شکل می شود.

نمای پشت سبد تریکو دسته دار

بافت دسته

✅ رج ۱۰ : یک پایه کوتاه روی پایه نشانه دار ببافید. ۱۲ الی ۱۵ زنجیره بزنید. همانجا کنار پایه کوتاه ، یک پایه کوتاه دیگر ببافید.

بافت دسته سبد

۱۲ پایه از طرفین بندینک شمرده و نشانه بگذارید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

۱۲ پایه بافته و پایه های میانی را تا رسیدن به نشانه ، یک در میان دو تا یکی کنید.

سپس ۱۲ پایه کوتاه ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

داخل حلقه را پایه کوتاه ببافید، به تعدادی که زنجیره پنهان شود.
روی اولین زنجیره بندینک پایه پایه کوتاه ببافید.

READ
آموزش بافت کیف کیسه ای/قلاب بافی

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

روی هر پایه یک بست بزنید تا لبه سبد جمع شود.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

آخرین بست را که زدید نخ را دور بندینک بیندازید و نخ را بکشید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

نخ را دور بندینک پیچیده، کمی اضافه تر بچینید.

نخ را با قلاب نازکتر از وسط بندینک و از زیر نخ های پیچیده شده بگیرید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

به پشت کار ببرید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

مجددا با قلاب نخ را بگیرید و به زیر حلقه بندینک بیاورید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

یک رج از طرف رویه بافت، روی پایه کوتاه های بندینک را بست بزنید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

نخ را بین بافت محکم و مخفی کنید.

این هم آویز زیبای ما

سبد تریکو قلاب بافی

ترفند

روش برای بدست آوردن تعداد پایه های قسمت وسط که تعداد پایه هایش کم می شود اینست که

بافت را به شکل بالا تا کنید. بافت سه بخش می شود ،

بخش وسط ، تعداد دانه های است که باید دو تا یکی شده یا یک در میان کم شوند.

تقسیم کردن دانه ها

آموزش بافت سبد آویز با پایه بلند

سبد آویز قلاب بافی

✅رج ۱ : در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۱۱ پایه بلند ببافید.
نخ حلقه را بکشید تا بافت جمع شود.

گردبافی با نخ پلی استر

انتهای رج را به این شکل بست بزنید:
قلاب را از نخ خارج کرده و از پشت کار وارد اولین پایه بلند کنید.

گردبافی با نخ ریبون

نخ را بگیرید و بکشید.

آموزش قلاب بافی

نخ را به اندازه ای بکشید که بتوانید بافت را از داخل آن رد کنید.

گردبافی با قلاب

نخ را بکشید تا پشت کار گره بخورد.

قلاب بافی حرفه ای

کار به این شکل می شود.

قلاب بافی رایگان

نخ حلقه را تا جایی که می توانید بکشید و پشت کار مخفی و محکم کنید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

اگر نخ پلی استر است سر ان را با فندک بسوزانید و به بافت بچسبانید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۲ : نخ را دور قلاب بیندازید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

یک پایه کوتاه ، یک زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

در هر پایه رج قبل دو پایه بلند ببافید. (۲۴ پایه)

انتهای رج را مثل رج قبل بست بزنید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۳ : مثل رج ۲ بافت را با پایه کوتاه و زنجیره شروع کنید.
در پایه بعدی دو پایه ببافید. تا پایان رج یک پایه بلند و دو پایه در یک پایه ببافید.

(۳۶ پایه) انتهای رج را مثل رج های قبل ببندید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۴ : در هر پایه رج قبل یک پایه بلند ببافید. (۳۶ پایه)

آموزش بافت بدنه سبد

✅ رج ۵ : بعد از پایه کوتاه و زنجیره ابتدای رج ، همانجا دو پایه بلند ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

در بقیه پایه ها یک پایه بلند بافته و رج را ببندید.

✅ رج ۶ : یک پایه کوتاه و زنجیره بافته و همانجا دو پایه بلند ببافید. ۱۰پایه بلند ببافید.

۱۰ پایه بلند انتهای رج قبل را هم بشمرید و نشانه بگذارید.

READ
آموزش ترافل توپی

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

پایه های میان این دو را، دو تا یکی کنید. (دو پایه بلند ادغام شده)

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

به اولین پایه رج قبل بست معمولی بزنید.

به این شکل دهانه سبد کمی جمع می شود.

بافت سبد با قلاب

✅ رج ۷ : یک زنجیره و دو پایه کوتاه همانجا ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

در پایه بعدی هم یک پایه کوتاه ببافید.

حالا نخ را به جلو آورده از روی پایه رد کرده ، به پشت ببرید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

پایه کوتاه بعدی را ببافید و مجددا نخ را روی پایه بچرخانید. به همین ترتیب تا آخر رج.

به اولین پایه کوتاه بست معمولی بزنید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

بافت بند آویز

۱۵ الی ۲۰ زنجیره بزنید. به همان پایه کوتاه بست بزنید.

بافت دسته سبد

یک زنجیره زده و کار را بچرخانید.

داخل حلقه زنجیره را با پایه کوتاه پر کنید.

به تعدادی پایه بزنید که زنجیره دیده نشود.

به زنجیره اول بست بزنید. نخ را مقداری اضافه تر بچینید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

بند را مرتب کرده و نخ اضافه را از پایین بندینک حدود سه سانت روی آن بپیچید.

سر نه را با قلاب میان نخ ها و بافت محکم کرده و پنهان کنید.

آموزش رایگان قلاب بافی حرفه ای

این هم دو نمونه سبد زیبا

آموزش بافت سبد آویز مکرومه با پایه بلند

تغییر سایز سبد آویز

با توجه به موارد استفاده می توانید سبد آویز را سایزهای مختلف ( چه از نظر قطر و چه از نظر ارتفاع) ببافید.

برای تغییر سایز می توانید پایه های شروع را بیشتر زده یا رج های گردبافی را بیشتر کنید.

???????????????? می توانید سایز کوچک را با ۵ یا ۶ پایه ، سایز متوسط را با ۷ یا ۸ پایه و سایز بزرگ را با ۹ یا ۱۰ پایه شروع کنید.

تصویری از سایزهای مختلف این مدل سبد آویز

سایز سبد آویز تریکو قلاب بافی

برای آویزهای بزرگتر هم به همین شکل عمل کنید، گردبافی را بیشتر انجام بدید و اگر می خواهید گودتر باشه رج های بیشتری قبل از کاهش ببافید.

اگر می خواهید دهانه تنگتر بشه ، دو رج کاهش ببافید. لبه کار را می تونید پایه کوتاه پیچشی یا پایه معکوس بزنید.

رج یکی به آخر می توانید به جای یک در میان دو تا یکی کردن ، همه را دو تا یکی کنید.

برای زیباتر شدن سبد می توانید رج های دوم به بعد را در حلقه پشتی ببافید.

اگر میخواهید سبد پهنای بیشتر و گودی کمتر داشته باشد بعد از گردبافی رج های بدون افزایش کمتر ببافید.

بافت سبد با گودی کم و پهنای بیشتر

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

می توانید به عنوان جانونی استفاده کنید.

✅ رج ۱ : در حلقه جادویی ۸ پایه کوتاه ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

نخ حلقه را بکشید تا بافت جمع شود.

قلاب را از نخ خارج کنید. از پشت اولین پایه کوتاه ، نخ را بگیرید.

READ
رومیزی

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

مثل تصویر قلاب را از زیر نخی که از پایه کوتاه اول رد کرده بودید، وارد کرده و با دست دیگر ، حلقه نخ را دور قلاب بیندازید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

حالا سر آزاد نخ را از این سه نخ روی قلاب رد کنید.

یک زنجیره ببافید.

بستن رج گردبافی با تریکو

پایان هر رج را به همین شکل ببندید.

نخ حلقه جادویی را محکم بکشید و لابلای بافت محکم و پنهان کنید.
✅ رج ۲ : در هر پایه رج قبل دو پایه ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۳ : یک پایه در میان پایه اضافه کنید (یک پایه ببافید در بعدی دو پایه ببافید.)

✅ رج ۴ : دو پایه در میان پایه اضافه کنید (دو پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید.)

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۵ : سه پایه در میان پایه اضافه کنید (سه پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید.)

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۶ : ۴ پایه در میان پایه اضافه کنید (۴ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید.)

هر زمان که به اندازه دلخواهتان رسید افزایشی نبافید.

✅ رج ۷ و ۸ : بدون افزایش ، در هر پایه رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

به این شکل بافت گود می شود.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۹ : از طرفین شروع رج ۱۰ پایه بشمارید و نشانه بگذارید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)
۱۰ پایه ببافید.
پایه های بین نشانه را دو در میان کم کنید(۲ تا یکی کرده ، ۲ پایه ببافید.)
ده پایه انتهای رج را ببافید.

دهانه سبد کمی جمع می شود.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

✅ رج ۱۰ : از طرفین شروع رج، ۸ پایه بشمارید و نشانه بگذارید. تا رسیدن به نشانه آخری، (دو تا یکی کنید ۴ پایه ببافید.)
۸ پایه ببافید.

✅ رج ۱۱ : از طرفین شروع رج، ۱۰ پایه بشمارید و نشانه بگذارید. تا رسیدن به نشانه آخری، (دو پایه ببافید و دو تا یکی کنید).
۱۰ پایه ببافید.

✅ رج ۱۲ : بست انتهای رج را که زدید، حدود ۱۵ زنجیره بافته و به پایه بعدی بست بزنید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)
روی هر پایه یک بست ببافید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

روی زنجیره ها را پایه کوتاه ببافید.

ظرف دسته دار قلاب بافی

انتهای نخ را مثل دو مدل قبل روی بند بپیچید.

آموزش رایگان بافت سبد آویز ( سه مدل جذاب و کاربردی)

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *