راهنمای حرکت روح و روان در مسیر «اعتدال»/روانشناسی

راهنمای حرکت روح و روان در مسیر «اعتدال»/روانشناسی

  دو تن از روانشناسان برجسته حوزه روانشناسی مثبت راهکارهایی را برای پرورش فضیلت ها و ویژگی های مطلوب شخصیتی داده اند. نکته جالب توجه این است که این تمرین ها کاملا عملی است و هر چند روزانه وقت زیادی از شما نمی گیرد، پس از مدتی شاهد تاثیرات شگرف آنها خواهید بود. فضیلت اعتدال