آموزش رج به رج بافت فندقی/بافتنی

مجموعه: بافتنی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 36080
آموزش رج به رج بافت فندقی/بافتنی

برای بافت این مدل تعداد دانه ها باید مضربی از ۳ باشد.

رج ۱ : ۳ دانه اول را انتخاب کرده ابتدا میل سمت راست را از رو داخل دانه سوم کرده آن را ببافید و نخ را بکشید( دانه بافته شده را بکشید )

سپس دانه دوم را مانند دانه سوم بافته و بعد دانه اول را ببافید. بعد از بافتن هر سه دانه ، دانه ها را از میل چپ خارج کنید .

۳ دانه بعدی از زیر به صورت ساده بافته میشود مجددا” ۳ دانه دیگر مانند سه دانه اولی و دوباره ۳ دانه از زیر

رج ۲ : همه دانه ها از رو بافته میشوند .baft-fandoghi

رج ۳ : سه دانه اولی را که در رج اول به صورت مدل بافتیم را به صورت ساده از زیر میبافیم و سه دانه بعدی را تا آخر رج مانند رج  اول ببافید .

رج ۴ : همه دانه ها از رو بافته میشوند .

رج ۵ : مانند رج ۱

رج ۶ : همه دانه ها از رو بافته میشوند .

رج ۷ : مانند رج ۳

باید توجه داشت که در رج های فرد  باید یکی در میان رجهای یک و سه بافته شوند تا طرح به صورت کج راه بیفتد .

رج ۱ : ۳ دانه اول را انتخاب کرده ابتدا میل سمت راست را از رو داخل دانه سوم کرده آن را ببافید و نخ را بکشید( دانه بافته شده را بکشید )

سپس دانه دوم را مانند دانه سوم بافته و بعد دانه اول را ببافید. بعد از بافتن هر سه دانه ، دانه ها را از میل چپ خارج کنید .

۳ دانه بعدی از زیر به صورت ساده بافته میشود مجددا” ۳ دانه دیگر مانند سه دانه اولی و دوباره ۳ دانه از زیر

رج ۲ : همه دانه ها از رو بافته میشوند .

رج ۳ : سه دانه اولی را که در رج اول به صورت مدل بافتیم را به صورت ساده از زیر میبافیم و سه دانه بعدی را تا آخر رج مانند رج  اول ببافید .

رج ۴ : همه دانه ها از رو بافته میشوند .

رج ۵ : مانند رج ۱

رج ۶ : همه دانه ها از رو بافته میشوند .

رج ۷ : مانند رج3 باید توجه داشت که در رج های فرد  باید یکی در میان رجهای یک و سه بافته شوند تا طرح به صورت کج راه بیفتد .۳

منبع:سرشت

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش رج به رج بافت فندقی/بافتنی”کد امنیتی را وارد نمایید *

قالب تفریحی