اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه /بافتنی

 

مواد مورد نياز :

كامواي بافتني با ضخامت متوسط  : 3 عدد

ميل : شماره 4.5

طرز بافت شنل :

ابتدا 45 دانه سر مي اندازيم .

با همين تعداد دانه ما 4 عدد مربع 23 * 23 ميبافيم ( مدل بافت دست خودمونه كه ميتونيم بافت توري داشته باشيم يا هر بافت ديگه اي ) .

بعد از اتمام 4 مربع ، شنل را به اين صورت ميدوزيم .

همانطور كه درعكس ميبينين يك عدد از اين مربعها هست كه در سايز 23 * 23 بافته شده .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

يكي از اين مربعها رو از سمتي كه كور كرده ايم و مربع ديگر را از سمتي كه بافت را شروع كرده ايم ، كنار هم ميزاريم و با سوزن درشت ميدوزيم ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال همانطور كه در عكس مشخصه اين مربعهاي دوخته را ميزاريم و يكي ديگه از مربعها را از سمتي كه درازاي بافت هست كنار مربع پاييني گذاشته و هر دو را از سمت درازا به هم ميدوزيم ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال اين سه مربع را به صورتي جلوي خودمون ميزاريم كه مانند عدد 7 باشد .

روي بافت هم به سمت خودمون باشد .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال دو طرف مربعهاي بالايي را گرفته و به سمت قسمتي كه درز دوخت هست مياريم طوريكه انگار دو مربع كنار نصف شده اند ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال آخرين مربع باقيمانده را روي مربعي كه الان كامل هست ميزاريم ( دقت كنين كه طرز قرار گرفتن اين مربع عينا مانند مربع زيري ميباشد ) ، بعد دو طرف را به مربعهاي نصفه اي كه داشتيم ميدوزيم و به پشت و روي بافت حتما دقت كنيد  ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

حال دور تا دور شنل را مانند عكس با قلاب ( يك پايه كوتاه  + دو زنجيره + 4 پايه بلند + دو زنجيره + …. ) بافت داخل پرانتز را انجام ميدهيم تا دور تا دور شنل بافته شود .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

دور يقه شنل را هم به همين صورت با قلاب ميبافيم .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد با قلاب زنجيره زده و دو منگوله درست كرده و به يقه شنل وصل ميكنيم .

براي دور شنل اگر دوست داشتيم ريشه ميزاريم .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اینهم همین شنل با رنگی دیگر

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بافت كلاه :

براي بافت اين كلاه ابتدا 35 دانه سر مي اندازيم و بقيه بافت به صورت زير ميباشد :

رجهاي 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 همه از زير بافته ميشود .

رج اول :

همه دانه ها از زير .

رج دوم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم و بافت را بر ميگردانيم ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج چهارم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در اينجا با حساب دانه قبلي ميشود دو دانه ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج ششم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 3 دانه .

رج هشتم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 4 دانه .

رج دهم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 5 دانه .

رج دوازدهم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در ميل نگه ميداريم كه در با حساب دانه هاي قبلي ميشود 6 دانه ( مانند عكس ).

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج سیزدهم :

همه از زیر

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج چهاردهم :

10 دانه اول از زير ( در بافت از رو هست اما ما از زير ميبافيم و برميگرديم مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

اين كار را يعني بافتن 10 دانه از زير را تا 8 يا 10 رج ادامه ميدهيم كه به حالت يك بافت ابري كوچيك اضافه در ابتداي بافت درميايد ( در عكس مشخص است ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

رج پانزدهم :

همه دانه ها از زيربه جز 6 دانه نبافته ، كه بافت ابري ميشود ( دقت كنين كه بعد از اتمام بافت 10 دانه اول ما بافت را از راهي شروع ميكنيم كه پشت بافت به ما باشد ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اين بافت ابري باز اين رج را همانطوري كه بايد ببافيم يعني بافت زير ميبافيم و بعد از اتمام بر ميگرديم و بافت رو و از اين رج در رجهاي رو از 6 دانه اي كه نبافته داشتيم هر رج يك دانه را ميبافيم تا 6 دانه تمام شود ( مانند عكس ) .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

باز در ابتداي بافت 10 دانه اول را ميگيريم و مانند بافت رج چهاردهم 10 دانه را ميبفايم فقط دقت كنين كه اين ده دانه ابتداي بافت در يك جهت باشن و جابجا نبافين .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اتمام 10 دانه باز در رج رو همه ي دانه ها را از زير ميبافيم تا يك رج بافت ابري داشته باشيم مانند عكس .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اتمام بافت را از اول تكرار ميكنيم تا اندازه دور سر بچه بافته شود كه در اينجا از اين بافت ما 8 تا خواهيم داشت مانند عكس .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

بعد از اتمام اين 8 عدد دانه ها را كور كرده و درز كلاه را ميدوزيم .

ميتونين براي زيبايي كلاه از سوراخهايي كه در كلاه بافتيم روبان رد كرده و گره بزنيم .

اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه
اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه

5 thoughts on “اموزش بافت شنل و کلاه دخترانه /بافتنی

 1. با سلام
  ممنون از طرح ساده و جالبتون
  من هم ازاین شنل برای دخترم بافتم
  چجوری عکسشو براتون بفرستم؟لطفا راهنماییم کنین.

 2. سلام خسته نباشین. وقتتون بخیر
  من میخواستم این شنل رو برای دختر 6 ساله ببافم. اندازه مربع ها چند سامتی متر باید باشه؟
  اگه جواب بدین خیلی خیلی ممنون میشم.
  چون هم راحته هم خوشگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post طرز تهیه ترشی شلغم ژاپنی/دسر
Next post 60 نكته در مورد تخم مرغ/نکات خانه داری