آموزش گره های پیشرفته بافت صدفی/ قلاب بافی

آموزش گره های پیشرفته بافت صدفی/ قلاب بافی

مشابه حالت زیاد کردن گره بافته میشه، البته اینجا منظور اصلی اضافه کردن تعداد گره‌ها نیست، بلکه قصد شکل دادن به بافت و زیباتر کردن اون رو داریم. برای بافت این گره به صورت زیر عمل می‌کنیم. (نحوه بافت و سمبل گره در تصویر قابل مشاهده است)