اصطلاح شخصیت بادمجانی یعنی چه

اصطلاح شخصیت بادمجانی یعنی چه

همه ما در مورد اینکه شخصیت چیست عقاید خاصی داریم و این عقاید را از نحوه ی رفتار و گفتار اشخاص در موقعیتهای مکانی و زمانی متفاوت بدست می آوریم. بطور مثال: سارا دختری اجتماعی است، فردریک بسیار منزوی، مایکل خجالتی و انریکه بدبین می باشند. ممکن است هر کدام از ما در برهه‌ای از