اشتباهات شایع در آشپزی/نکات خانه داری

اشتباهات شایع در آشپزی/نکات خانه داری

شست وشوی چند باره گوشت در سینک ظرفشویی هر چند گوشت را تمیز می کند اما ممکن است باعث نشستن باکتری های موجود در سینک روی گوشت شود، بنابراین شست و شوی چندباره خیلی فایده ای نخواهد داشت