چگونه از کاغذ یادداشت استیکی استفاده کنیم؟

چگونه از کاغذ یادداشت استیکی استفاده کنیم؟

همه ما خیلی خوب می دانیم که استیکی نوت ها بسیار مقرون به صرفه اند و کاربرد راحتی دارند. طراحی آن ها باعث شده برای هایلایت کردن اطلاعات مهم بسیار موثر باشند و در کتاب ها و اسناد مختلف چسبانده شوند و محیط کنتراستی برای چشم ایجاد کنند