فقط برای مسواک کردن استفاده نکنید

فقط برای مسواک کردن استفاده نکنید

خمیر دندان را فقط برای مسواک کردن استفاده نکنید از خمیر دندان برای تمیزشدن، سفید شدن، حذف لکه ها، بازیابی و محافظت از مینای دندان استفاده می شود. اما خمیردندان قابلیت های شگفتی در کنار تمیز کردن دندان های ما دارد. می توان باعث تسکین برخی دردها و خلاص شدن از شر لکه ها و