خانه را بتکانید؛ سلامت را نه/نکات خانه داری

خانه را بتکانید؛ سلامت را نه/نکات خانه داری

استفاده از مقادیر زیاد مواد شوینده نظیر وایتکس و جوهرنمک در مکان‌‌های فاقد تهویه مناسب هوا، می‌‌تواند به مخاط دستگاه تنفسی فوقانی (حلق و بینی) و دستگاه تنفسی تحتانی (ریه‌‌ها) آسیب جدی وارد کند.