آموزش بافت پانچوی قلاب بافی/ قلاب بافی

45-2
سایز: کوچک /متوسط – متوسط / بزرگ

وسایل لازم :
کاموای اسکیمو مارک گرا (کاموای خیلی ضخیم 100 در 100 پشمی)
قهوه ای : 200-300 گرم
برنزه : 100 -100 گرم
و کاموای هایلندر مارک گرا(کاموای ضخیم که از 90 درصد پشم و 10 درصد نایلون ساخته شده و بافتن با آن راحت است):
قهوه ای : 100-100 گرم
و کاموای فاکس مارک گران استودیو ( کاموا با ضخامت متوسط)
خاکی: 150-200 گرم
نخ نازک براق
نقره ای : 1-1 قرقره
قلاب سایز 9 میلی متری یا هر سایزی که این مقیاس را بدست دهد : 5 رج با بافت پایه سه تایی گروهی = 12 سانتی متر پهنا و 10 سانتی متر بلندی

اختصارات:
ز = زنجیره
پ = پایه ساده
پ.د = پایه دوبل
پ.ت = پایه تریپل یا سه تایی

گره ها ی استفاده شده :
– کم کردن گره گروهی

– گره سه تایی گروهی = 3 پایه دوبل سه تایی/1 ز. / 3 پایه دوبل سه تاییروی همان حلقه زنجیره ای.

– اسلیپ استیچ
پترن راه راه : 2 رج با قهوه ای اسکیمو( خیلی ضخیم)/ * 2 رج با فاکس (ضخیم)/ 1 رج با هایلندر(متوسط )/ 2 رج با اسکیمو برنزه (خیلی ضخیم) + نخ براق /3 رج اسکموی قهوه ای * / 2 بار از * تا * تکرار کنید و در انتها با دو رج فاکس (ضخیم ) /یک رج هایلندر یا متوسط و یک رج اسکیموی قهوه ای ( ضخیم) تمام کنید =22 رج

پانچو:
از بالا به پایین حلقوی بافته میشود.68-76 ز.با کاموای قهوه ای اسکیمو (خیلی ضخیم) و قلاب سایز 9 میلی متری  ببافید وبا وصل کردن به ز. اول  یک حلقه درست کنید .حالا به ترتیب زیر به صورت راه راه ببافید : (توضیح بالا را بخوانید )

رج 1 : 3 ز. (که جایگزین یک پایه سه تایی دوبل است ) / 1 پایه سه تایی دوبل روی دو زنجیره بعدی /1 ز. / 1 ز. جا بندازید / *1 پایه سه تایی دوبل روی 3 ز. بعدی / 1 ز. / 1 ز. جا بندازید * / 3 بار از * تا * تکرار کنید .3 پایه سه تایی دوبل بزنید / 1 ز و 3 پایه سه تایی دوبل روی ز. بعدی بزنید = 1 گروه  پایه سه تایی دوبل جدید(در گوشه ) /1 ز . / 1 ز. جا بندازید / * 1 پایه سه تایی دوبل روی 3 ز. بعدی / 1 ز. / 1 ز. جا بندازید * / 8-9 بار از * تا * تکرار کنید. روی ز. بعدی یک گروه پایه سه تایی دوبل دیگر ببافید /1 ز. / 1 ز. جا بندازید /* 1 پایه سه تایی دوبل روی 3 ز. بعدی / 1 ز. / 1 ز. جا بندازید * / 4-5 بار از * تا * تکرار کنید و به سومین زنجیره ابتدای رج و صل کنید .

حالا 8-9 گروه پایه سه تایی دوبل دارید و در هر گوشه (زاویه ) یک گروه گروه پایه سه تایی دوبل جدید دارید .

رج 2 : 1 ز . روی اولین پایه سه تایی دوبل / 1 اسلیپ استیچ روی حلقه زنجیره ای /3 ز. / 2 پایه سه تایی دوبل رو ی همان حلقه زنجیره ای /1 ز. / * 3 پایه سه تایی دوبل روی گروه پایه سه تایی دوبل بعدی /1 ز. * / 3 بار از * تا * تکرا رکنید / 1 گروه پایه سه تایی دوبل دیگر (مانند بالا ) روی حلقه زنجیره ای از گروه پایه سه تایی دوبل رج قبلی کار کنید / 1 ز. /* 3 پایه سه تایی دوبل روی حلقه زنجیره ای بعدی بزنید / 1ز.* / 9-10 بار از * تا * تکرار کنید / یک گروه پایه سه تایی دوبل دیگر روی حلقه زنجیره ای از گروه پایه سه تایی دوبل رج قبلی کار کنید / 1ز/ * 3 پایه سه تایی دوبل روی حلقه زنجیره ای بعدی بزنید / 1ز.* / 5-6 10 بار از * تا * تکرار کنید /به سومین ز. ابتدای رج وصل کنید .

حالا 9-10 گروه پایه دوبل سه تایی در هر زاویه هست.

رج 3 تا 22 : مانند بالا ادامه دهید و همزمان 1 گروه پایه سه تایی دوبل جدید در هر زاویه در هر رج  اضافه کنید .نخ را ببرید و محکم کنید .

خط دور گردن :
2 رج با اسکیموی قهوه ای (کاموای خیل یضخیم ) به ایت ترتیب ببافید :

رج 1 : 1 اسلیپ استیچ روی حلقه زنجیره ای / 3 ز .(جایگزین یک پایه سه تایی دوبل ) / 2 پایه سه تایی دوبل روی همان حلقه زنجیره ای / 3 ز / 2  پایه سه تایی دوبل روی همان حلقه زنجیره ای / 1 ز. */ از * تا * تکرار کنید و به سومین ز. ابتدای رج وصل کنید .( در متن اصلی * اول از قلم افتاده و مشخص نیست از کجا تا * باید تکرار شود  )

رج 2 : 1 اسلیپ استیچ روی هر دو پایه دوبل سه تایی اول / 1 اسلیپ استیچ روی حلقه زنجیره ای /3ز./ 2 پایه سه تایی دوبل روی همان حلقه زنجیره ای /1ز./ * 3 پایه سه تایی دوبل روی حلقه زنجیره ای بعدی /1 ز. * / تکرار از * تا * .نخ را ببرید و محکم کنید .

نوارهای بافت :
2 رشته از هایلندر (کاموای ضخیم) قهوه ای  به اندازه ی 300 سانتی متر ببرید .آنهارا کاملا دور هم بپیچید و دوبار دولا کنید و بگذارید باز هم دور هم بپیچند . در هر انتها یک گره بزنید .این نوار را از خط دور گردن با شروع از خط وسط جلو رد کنید .دو منگوله به صورت زیر درست کنید و به هر انتهای نوار یکی وصل کنید .

منگوله ها :
2 رشته از کاموای قهوه ای خیلی ضخیم و 2 رشته از کاموای متوسط  فاکس به طول 30 سانتی متر ببرید .دوبار دولا کنید و از یک زنجیره روی پانچو رد کنید .انتها ها را از حلقه رد کنید .منگوله ها را با فواصل مساوی روی پانچو پخش کنید به طور یکه حتما یک منگوله در قسمن پشتی و وسط و یکی در قسمت جلو و سط باشد .

توضیح گره ها :
اسلیپ استیچ :

rfvfrv artakava-com

پایه سه تایی دوبل:

123456984 artakava-comمنبع:آرتاکاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت مانتوی یقه گشاد بلند خورشید / قلاب بافی
Next post پانچوی قلاب بافی طرح موتیفی و یکسره بافی / قلاب بافی