کد خبر : 2928
تاریخ انتشار : یکشنبه 10 آذر 1392 - 23:26

آموزش بافت ژاکت

آموزش  بافت ژاکت

پوشیدن یک لایه نازک راه بسیار مناسبی است، که به شما کمک میکند تا بتوانید لباسهای تابستانی مورد علاقه‌تان را در ابتدای پائیز هم استفاده کنید – این روش بهتر از پر کردن قفسه‌ با لباسهای گرم است، حالا وقت بافتنی است. کاموائی که برای این بافتنی استفاده میشود از Cotton-Soya است، مخلوطی از 50%Soya و

13216384465

پوشیدن یک لایه نازک راه بسیار مناسبی است، که به شما کمک میکند تا بتوانید لباسهای تابستانی مورد علاقه‌تان را در ابتدای پائیز هم استفاده کنید – این روش بهتر از پر کردن قفسه‌ با لباسهای گرم است، حالا وقت بافتنی است. کاموائی که برای این بافتنی استفاده میشود از Cotton-Soya است، مخلوطی از 50%Soya و 50%Cotton که نرم است و بافتهایش صاف میباشد. عدم صافی کاموا، باعث بد دیده شده در بافت میشود و کاملاً ژولیده در بافت دیده میشود. کامواهای Cotton-Soya در رنگهای مختلف، شامل آبی روشن و قهوه‌ای و رنگ اناری که اینجا استفاده میشود که باعث حس لذت در طراحی می شود.

این نمونه تا رویه ران می‌آید که بسیار مناسب برای دامنهای مدل 1950 است، همچنین می‌توان آن را با تیشرت یا تاپ آستین بلند و شلوار جین پوشید. بافنده‌های حرفه‌ای خواهند فهمید که نمونه بسیار راحت است، اما اگر شما مبتدی هستید، بافتهای مختلف را قبل از شروع کار تمرین کنید، از کاموای روشن استفاده کنید، تا دانه‌های بافت شما به راحتی دیده شود، و سعی کنید بافت پیوستگی لازم را داشته باشد.

وسایل مورد نیاز:

  • کاموا Soya Cotton Dk
  • یک جفت میل 4mm
  • یک جفت میل 3.5mm
  • نگه دارنده بافت
  • یک دکمه

کاموائی که استفاده می شود باید دارای 22 دانه 28 ردیفی در ابعاد 4*4in با میل 4mm باشد طبق نمونه زیر

 

 

پشت

سرانداختن: 99 (129:123:117:111:105) دانه با استفاده از میل کوچکتر

ردیف 1: یکی ببافید، * یکی از رو ببافید، یکی از زیر ببافید، از * تا انتها تکرار کنید

12 ردیف به این حالت کار کنید

سطر 14 (سطر کاهش) راه تا انتها از رو ببافید، 4 دانه را در هر سطر کاهش دهید {95 (125:119:113:107:101)دانه} به میلهای اصلی برگردید و با یک ردیف بافت شروع کنید و 4 ردیف بافت ساده (یک ردیف از رو یکی از یر ببافید)

 

پترن

فقط برای سایزهای 1 و 4

ردیف 1 از زیر ببافید 3 (2) (* کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه رو بدون بافتن به میل بگیرید، یکی را ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید) دوبار اینکار را انجام دهید، یکی ببافید، (دو دونه را یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید) دوبار یکی ببافید، از * تا 2 (1) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 (1) ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 4 (3) ببافید، * کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه را بگذرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین دو میل بیاورید، دو دونه را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از رو دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را کی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید: از * تا 1 (0) مانده به آخر تکرار کنید، 1 (0) ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

 فقط برای سایز 2 و 6

ردیف 1: (3:1) ببافید، (دو تا را یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید) دوبار، یکی ببافید، *(کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه بافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دوبار، یکی ببافید، از * تا (5:7) دونه مانده به آخر تکرار کنید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، (1:3) ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: (4:2) ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، * سه تا ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو دونه را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، از * تا (9:7) دونه مانده به آخر تکرار کنید، سه تا ببافید، یکی را نبافته به میل بگیرید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، (4:2) ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

 فقط برای سایز 3

ردیف 1: یکی ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دو بار، *یکی ببافید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دوبار، از * تا 9 دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 2 را ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، *3 تا ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، از * تا 10 دونه مانده به آخر تکرار کنید، سه تا ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 5

ردیف 1: 2 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید، *( کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید)دوبار، یکی ببافید، از * تا 4 دانه مانده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید

ردیف 2: از رو ببافید

READ
آموزش ژله بیسکویت یک دسر سریع و بسیار لذیذ/دسر

ردیف 3: 1 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید، * کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته ، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید، از *تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، یکی ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

 برای تمامی 6 سایز

چهار ردیف آخر پترن را تشکیل میدهد

این چهار ردیف را دوبار دیگر تکرار کنید.

با بافت یک ردیف شروع کنید، 20 (32:26:22:22:22) ردیف دیگر به صورت یکی ردیف از زیر یک ردیف از رو ببافید.

اندازه پشت باید 44 (57:54:51:49:46) سانتیمتر در این حالت باشد.

 

آستینها

14 (14:16:16:14:14) ردیف با افزایش یک دونه در انتهای هر سطر ببافید تعداد دانه میشود 109 (139:135:129:121:115)

6 (6:5:5:6:6) سطر با افزایش یه دونه در انتهای سطر کار کنید تعداد دانه ها میشود 121 (151:145:139:133:127)

یک نشانه در انتهای هر سطر بگذارید

121 (151:145:139:133:127) دانه را ببافید، تا زمانی که اندازه آستین 23 (27:27:26:25:24) سانتیمتر از پائین تا محل میلها شود، و بعد از رج رو تمام کنید.

 

شانه ها

8 (12:11:10:10:9) دانه را در ابتدا و در ردیف بعد 4 (8:6:4:8:6) کور کنید.

 برای سایزهای 1، 2، 4 و 5

9 (12:11:10) دانه را در ابتدا و در ردیف بعد 53 (55:55:53) دانه را کور کنید

 برای تمامی شش سایز

53 (55:55:55:53:53) دانه را کور کنید

 قسمت جلو سمت چپ

47 (63:61:57:55:51) دانه با استفاده از میلهای 3.255 میلیمتری سربیاندازید

13 ردیف به صورت یک دانه زیر یک دانه رو ببافید.

ردیف 14: (ردیف کاهش) تا انتها از رو ببافید، 1 (2:3:2:3:2) دانه را در طی ردیف کم کنید، (دانه های باقیمانده 46 (61:58:55:52:49) خواهد بود)

یک علامت در ابتدای آخرین ردیف بگذارید تا لبه جلو را نشان دهد.

به میلهای اصلی برگردید 4 ردیف یک ردیف رو یک ردیف زیر ببافید

پترن

برای سایز 1 و 4

ردیف 1 از زیر ببافید 3 (2) (* کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه رو بدون بافتن به میل بگیرید، یکی را ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید) دوبار اینکار را انجام دهید، یکی ببافید، (دو دونه را یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید) دوبار یکی ببافید، از * تا 2 (1) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 (1) ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 4 (3) ببافید، * کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه را بگذرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین دو میل بیاورید، دو دونه را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از رو دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را کی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید: از * تا 1 (0) مانده به آخر تکرار کنید، 1 (0) ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 2 و 6

ردیف 1: (3:1) ببافید، (دو تا را یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید) دوبار، یکی ببافید، *(کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه بافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دوبار، یکی ببافید، از * تا (5:7) دونه مانده به آخر تکرار کنید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، (1:3) ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: (4:2) ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، * سه تا ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو دونه را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از روی دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، از * تا (9:7) دونه مانده به آخر تکرار کنید، سه تا ببافید، یکی را نبافته به میل بگیرید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، (4:2) ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 3

ردیف 1: یکی ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دو بار، *یکی ببافید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دوبار، از * تا 9 دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 2 را ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، *3 تا ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، از * تا 10 دونه مانده به آخر تکرار کنید، سه تا ببافید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 5

ردیف 1: 2 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید، *( کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید)دوبار، یکی ببافید، از * تا 4 دانه مانده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید

READ
آموزش بافت خرگوش قلاب بافي/عروسک

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 1 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید، * کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته ، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید، از *تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، یکی ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

 برای تمامی 6 سایز

این 4 ردیف پترن را تشکیل میدهند

این 4 ردیف را دوبار دیگر تکرار کنید

تعداد دانه ها را بشمارید و پترن را طبق زیر ادامه دهید:

 بافتن یقه

ردیف 1: تا 16 دونه مانده به آخر ببافید، دو تا یکی کنید، (لبه یقه)، یکی ببفاید، (کاموا را بین دو میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید)دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید)دوبار، چهار تا ببافید. (دانه های باقیمانده 45(60:57:54:51:48))

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: تا 16 دونه مانده به آخر ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا ببافید، کاموا را بین دو میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین دو میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین دو میل بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید، 5 تا ببافید. (دانه های باقیمانده 44(59:56:53:50:47))

ردیف 4: از رو ببافید

یک ردیف زیر یک ردیف رو به صورت زیر ببافید:

6 (8:8:8:6:6) ردیف با کاهش یک دانه در لبه یقه به صورت یک ردیف در میان دانه های باقیمانده (41 (55:52:49:47:44))

10 (20:14:10:12:12) ردیف با کاهش یک دانه در لبه یقه به صورت چهار ردیف در میان دانه های باقیمانده (38(50:48:46:44:41))

 بافتن آستینها

14 (14:16:16:14:14) ردیف با افزایش یک دونه در لبه آستین به صورت یک ردیف در میان. در همین حال یک دانه در لبه یقه قبل از 3 (1:3:3:1:1) دانه مانده، از هر چهار ردیف کم کنید. تعداد دانه های باقیمانده (42(53:52:50:47:44))

6(6:5:5:6:6) ردیف با افزایش یک دونه در هر ردیف ببافید. همزمان یک دونه در لبه یقه قبل از 1(3-3-3-3-3) دانه مانده به آخر و هر 4(0-0-0-0-0) کم کنید.

نشانه ای در لبه آستین بگذارید.

40(38-38-31-27-22)ردیف با کاهش یک دونه فقط در 3(1-1-2-2-1) امین دانه و هر چهار ردیف ببافید. (دانه های باقیمانده 36(39-42-46-49-52))

11(11-11-23-23-23) ردیف با کاهش یک دونه در لبه یقه در 5امین دونه و هر 6 سطر ببافید. (دانه های باقیمانده 34(37-40-42-45-48))

تا زمانی که آستینها هم اندازه پشت شود ببافید، و بعد از ردیف رو تمام کنید.

 بافتن شانه ها

ردیف بعد: 8(9-10-10-11-12) دونه را کور کنید. (دانه های باقیمانده 26(28-30-32-34-36))

ردیف بعد: از رو ببافید

ردیف بعد: 8(9-10-10-11-12) دونه را کور کنید. (دانه های باقیمانده 18(19-20-22-23-24))

ردیف بعد: 9(9-10-10-11-12) دونه را کور کنید. (دانه های باقیمانده 9(10-10-11-12-12))

ردیف بعد: از رو ببافید

ردیف بعد:9(10-10-11-12-12) دونه را نگه دارید.

 قسمت جلو سمت راست

47 (63:61:57:55:51) دانه با استفاده از میلهای 3.255 میلیمتری سربیاندازید

13 ردیف به صورت یک دانه زیر یک دانه رو ببافید.

ردیف 14: (ردیف کاهش) تا انتها از رو ببافید، 1 (2:3:2:3:2) دانه را در طی ردیف کم کنید، (دانه های باقیمانده 46 (61:58:55:52:49) خواهد بود)

یک علامت در ابتدای آخرین ردیف بگذارید تا لبه جلو را نشان دهد.

به میلهای اصلی برگردید 4 ردیف یک ردیف رو یک ردیف زیر ببافید

پترن

برای سایز 1 و 4

ردیف 1: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، (کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه رو بدون بافتن به میل بگیرید، یکی را ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید) دوبار اینکار را انجام دهید، یکی ببافید، (دو دونه را یکی کنید، کاموا را بین دو میل بیاورید) دوبار، یکی ببافید، از * تا 3 (2) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 (2) ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 2 تاببافید، * 3تا ببافید، کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه را بگذرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین دو میل بیاورید، دو دونه را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، از رو دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را کی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، سه تا ببافید: از * تا 4 (3) مانده به آخر تکرار کنید، 4 (3) ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 2 و 6

ردیف 1: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، (کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه رو بدون بافتن به میل بگیرید، یکی را ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید،( دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دوبار، از * تا (6-8) دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید، (کاموا را بین دو میل بیاورید، یک دونه رو بدون بافتن به میل بگیرید، یکی را ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید)دوبار، (1-3) دونه ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 2 تا ببافید، *3 تا ببافید، کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو دونه نبافته بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها بیاورید، از * تا (7-9) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید، کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، (2-4) دونه ببافید

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 3

ردیف 1: 4 تا ببافید، *(کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دونه نبافته بگذرید)دوبار، یکی ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید) دو بار، از * تا 8 دونه مانده به آخر تکرار کنید، (کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید) دوبار، یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میل بیاورید، یکی ببافید

READ
آموزش بافت شال گردن زیبا وشیک طرح شراره ای/بافتنی

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 5 تا را ببافید، *کاموا را بین میل بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میل بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته ها بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها بیاورید، سه تا ببافید، تا 7 دونه مانده به آخر تکرار کیند، کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید ، دو تا نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی دو تا نبافته بگذرید.

ردیف 4: از رو ببافید

فقط برای سایز 5

ردیف 1:3 تا ببافید، *یکی ببافید، (کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی را ببافید، از روی نبافته بگذرید)دوبار، یکی ببافید، (دو تایکی کنید، کاموا را بین میلها بیاورید)دوبار، از * تا 5 دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید، کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، دو تا ببافید.

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 5 تا ببافید، * کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته ها بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها بیاورید، 3 تا ببافید، از * تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، یکی ببافید.

ردیف 4: از رو ببافید

برای تمامی 6 سایز

این 4 ردیف پترن را تشکیل میدهند

این 4 ردیف را دوبار دیگر تکرار کنید

تعداد دانه ها را بشمارید و پترن را طبق زیر ادامه دهید:

بافتن یقه

ردیف 1:4 تا ببافید، (کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید)دوبار، یکی را ببافید، (دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها بیاورید)دوبار، یکی را ببافید، (لبه یقه) یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته بگذرید، تا انتها ببافید. (دانه های باقیمانده 45(48-51-54-57-60))

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: 5 تا ببافید، کاموا را بین میلها بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی را ببافید، از روی نبافته بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته ها بگذرید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها بیاورید، دو تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، از روی نبافته ها بگذرید، تا انتها ببافید. (دانه های باقیمانده 44(47-50-53-56-59))

ردیف 4: از رو ببافید

کار را با یک ردیف زیر یک ردیف رو به صورت زیر ادامه دهید:

6(6-6-8-8-8) ردیف با کاهش یک دونه در لبه یقه به صورت یک ردیف در میان ببافید. (دانه های باقیمانده 41(44-47-49-52-55))

10(12-12-10-14-20) ردیف با کاهش یک دونه در لبه یقه در هر 4 ردیف ببافید. (دانه های باقیمانده 38(41-44-46-48-50))

بافتن آستینها

14 (14:16:16:14:14) ردیف با افزایش یک دونه در لبه آستین به صورت یک ردیف در میان. در همین حال یک دانه در لبه یقه قبل از 3 (1:3:3:1:1) دانه مانده، از هر چهار ردیف کم کنید. تعداد دانه های باقیمانده (42(53:52:50:47:44))

6(6:5:5:6:6) ردیف با افزایش یک دونه در هر ردیف ببافید. همزمان یک دونه در لبه یقه قبل از 1(3-3-3-3-3) دانه مانده به آخر و هر 4(0-0-0-0-0) کم کنید.

نشانه ای در لبه آستین بگذارید.

40(38-38-31-27-22)ردیف با کاهش یک دونه فقط در 3(1-1-2-2-1) امین دانه و هر چهار ردیف ببافید. (دانه های باقیمانده 36(39-42-46-49-52))

11(11-11-23-23-23) ردیف با کاهش یک دونه در لبه یقه در 5امین دونه و هر 6 سطر ببافید. (دانه های باقیمانده 34(37-40-42-45-48))

تا زمانی که آستینها هم اندازه پشت شود ببافید، و بعد از ردیف رو تمام کنید.

بافتن شانه ها

ردیف بعد: 8(9-10-10-11-12) دونه را کور کنید. (دانه های باقیمانده 26(28-30-32-34-36))

ردیف بعد: از رو ببافید

ردیف بعد: 8(9-10-10-11-12) دونه را کور کنید. (دانه های باقیمانده 18(19-20-22-23-24))

ردیف بعد: 9(9-10-10-11-12) دونه را کور کنید. (دانه های باقیمانده 9(10-10-11-12-12))

ردیف بعد: از رو ببافید

ردیف بعد:9(10-10-11-12-12) دونه را نگه دارید.

لبه قسمت جلو سمت راست

شانه ها را به هم وصل کنید، با استفاده از میلهای 3.25 میلیمتری و با شروع از نشانه جلو سمت راست، 22 دانه از لبه علامت، همزمان 87(91-93-95-99-103) دانه از لبه جلو، 20(20-20-22-22-22) دانه پشت تا وسط یقه بردارید. 5 ردیف به صورت یکی زیر یکی رو ببافید.

ردیف بعد: 7 دانه یکی زیر یکی رو، 2 تا را کور کنید، یکی زیر یکی رو تا انتها.

ردیف بعد: یکی زیر، یکی رو تا 7 دانه مانده به آخر سر انداختن دو دونه، 7 دونه یکی زیر یکی رو

پنج ردیف دیگر یکی زیر یکی رو

کور کردن یکی زیر یکی رو

لبه قسمت جلو سمت چپ

با سمت راست کار و با استفاده از میلهای کوچکتر، و شروع از وسط یقه 20(20-20-22-22-22) دانه، همزمان 87(91-93-95-99-103) دانه از لبه جلو و 22 دانه از لبه علامت بردارید. (تعداد دانه ها  129(133-135-139-143-147))

12 ردیف یکی زیر یکی رو ببافید.

به صورت یکی زیر یکی رو کور کنید.

لبه آستینها (هر دو تا)

از سمت راست و با استفاده از میل های کوچکتر، و شروع از علامت لبه آستین، 89(93-97-101-105-105) دانه بردارید و دور بزنید تا به علامت دوم آستین برسید. 8 ردیف یکی زیر یکی رو ببافید.

در حالت یکی زیر یکی رو کور کنید.

عکس های قسمت های مختلف هم به صورت زیر است:

13216385240132163858931321638638013216387003منبع:مهرگان

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *