پخت  سیب زمینی بامیه ای/شیرینی

پخت سیب زمینی بامیه ای/شیرینی

اگر برای کنار غذا استفاده میکنید از نمک استفاده کنید و اگر به عنوان عصرانه و به تنهایی استفاده میکنید از شکر استفاده کنید.