چهره‌های قابل اعتماد کدامند؟

چهره‌های قابل اعتماد کدامند؟

:«آمیگدال» یا همان «بادامه» بخشی از مغز است که اطلاعات مربوط به ترس و همین طور سکس را پردازش می‌کند؛ پژوهش فوق‌العاده جالبِ دیگری در دانشگاه «پرینستون» انجام‌شده است که نشان می‌دهد این بخش میزان اعتماد پذیر بودن چهره‌ی افرادی که با آن‌ها مواجه می‌شویم را نیز تعیین می‌کند؛ اما چطور و بر اساس چه