آموزش ساخت اسپری فیکس کننده آرایش براي عيد

اسپری تثبیت کننده آرایش از انواع محصولات آرایشی است که باعث می شود ماندگاری میکاپ شما بیشتر حفظ گردد و اگر شما تمایلی به استفاده از مواد آرایشی شیمایی ندارید می توانید اسپری فیکس کننده آرایش خانگی را خودتان بسازید و در صورت نیاز از آن بهره ببرید.