سنجاق مویی در بافت تاج فرانسوی/بافت مو

سنجاق مویی در بافت تاج فرانسوی/بافت مو

  اغلب برای درست کردن موهای جمع از سنجاق مویی استفاده می شود، البته به گونه ای که سنجاق ها پیدا نباشد. ولی در این مطلب مدل هایی را به شما پیشنهاد می دهیم که برخلاف شیوه معمول است. در مدل های زیر نه تنها نیازی به پنهان کردن سنجاق نیست بلکه می توانید از