خانه تکانی مثل فوت آب خوردن/نکات خانه داری

خانه تکانی مثل فوت آب خوردن/نکات خانه داری

گل بانو:هر سال در آستانه قرار گرفتن سال جدید خانم های خانه دار با شور و شوق فراوان به پیشواز سال نو می روند، خانه تکانی نیز از جمله رسوم خانواده های ایرانی در قبل از نوروز می باشد و این مطلب نکات مهم خانه تکانی را یادآوری می کند. قبل از خانه تکانی بدنتان