کد خبر : 2033
تاریخ انتشار : جمعه 5 مهر 1392 - 14:31

آموزش بافت شنله شنل قرمزی/بافتنی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی/بافتنی

شما براحتی مستونید این شنلو تبدیل به شنل خرگوشی بامزه ای بکنید (با تغییر رنگ شنل به صورتی و لبه های اون به سفید) (و البته اضافه کردن گوش)

 

اگه بچه ای داستان شنل قرمزیو دوست داشته باشه از این شنل هم حتما خوشش میاد، خیلی فانتزی و شیکه برا بچه های 2 تا 8 سال، با کاموای رنگ دیگه مثلا صورتی یا آبی هم فکر کنم بد نشه.

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

.

 

شما براحتی مستونید این شنلو تبدیل به شنل خرگوشی بامزه ای بکنید (با تغییر رنگ شنل به صورتی و لبه های اون به سفید) (و البته اضافه کردن گوش)

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

اندازه ها:

12 ماه ( 2-3 سال، 4-5 سال، 6-8 سال)

عکس ها در سایز 4-5 ساله است.

اندازه تمام شده:

طول: 26 (32، 37، 43) سانتیمتر

کاموا: 3 (3، 4، 5) کلاف 100 گرمی (180 متر در هر 100 گرم)

**** مهم: همیشه یک کلاف اضافه تر بگیرید که کم نیارید. یا اینکه کلاف اول که تمام شد چشمی میزان بافته شده را در نظر بگیرید که آیا تعداد گفته شده کافیست یا خیر.

نکته: کاموای نشان داده شده در عکس کمی کرکی بوده و برای بچه های بزرگتر منسبه، برای بچه یکساله بهتره از کاموای مخصوص نوزاد استفاده بشه.

لوازم مورد نیاز:

سایز میل بافتنی:

میل گرد 6 و نیم میلیمتری یا سایز 10 و نیم US

سایز H5 یا 5 میلیمتر قلاب بافی یا میل دوسر تیز شماره 2 US یا 6/4 میلیمتری

مارکر یا علامت گذار (کاموای رنگ دیگر)

یک عدد دکمه بزرگ

مقیاس:

با کاموای 2 رشته ای و بافت ساده 13 دانه در 18 رج مربع 10 در 10 سانت بدست آید.

با کاموای 2 رشته ای در بافت تمشکی 16 دانه مربع 10 در 10 سانت بدست آید.

نکته الگو:

این شنل از بالا به پایین بافته میشود با شروه در خط گردن. بعد از بافت بدنه شنل دانه هایی که در سر انداختن نامرئی مانده است برای سر انداختن کلاه شنل برداشته شده و کلاه شنل بافته میشود.

بطور کلی این الگوی ساده ای برای بافتنه ولی بخاطر اینکه تکنیکهای پیشرفته ای هم در الگو وجود دارند، این پترن در طبقه نیاز به سطح مهارت متوسط طبقه بندی شده است. نکات دیگری در پایان پترن برای بافندگان مبتدی گذاشته شده که پترن را آسانتر کند.

بافت جودانه (تعداد زوج دانه ها)

رج اول: یکی زیر یکی رو تا آخر

رج دوم: یکی رو یکی زیر تا آخر

رج 1 و 2 را تکرار کنید.

بافت جودانه (تعداد دانه ها فرد باشد)

رج یک: یکدانه زیر ( یکدانه رو، یکدانه زیر) داخل پرانتز تا آخر تکرار شود.

رج یک را تکرار کنید تا مدل جودانه بدست آید.

زیاد کردن دانه ها: خیلی مهمه که دانه ها بصورت غیرقابل تشخیص و تمیز زیاد شوند.

تکنیک های لازم:

دوختن درزها بصورت مرتب

آموزش بافت شنله شنل قرمزی/بافتنی

سر گرفتن از لبه بافت، بافت جودانه، سه تا از رو یکی کردن، (زیر، رو، زیر) بافتن در یک دانه، ساخت بند

READ
آموزش انواع طرح توری/بافتنی

بدنه شنل:

کل شنل با کاموای 2 رشته ای بافته میشود (بارها گفتیم که مقیاس مهم است پس میتوان از کاموای یک رشته ای استفاده کرد به شرطی که مقیاس بالا را بدست آورید)

با 2 رشته که یک رشته تکه شده از کلاف است و یک رشته اصلی که وصل به کلافه به روش نامرئی 38 (40، 44، 46) دانه سر انداخته،

این مدل سرانداختن در لینک زیر آموزش داده شده:

 http://www.purlbee.com/provisional-cast-on-tutorial/

رج پایه:4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، مارکر یا نشانگر بگذارید، 30 (32، 34، 36) دانه زیر بافته، مارکر بگذارید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

رج بعدی:4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 30 (32، 34، 36) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

0 (2، 2، 4) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.
رج زیاد کردن دانه ها: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 2 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 53 (56، 61، 64) دانه داریم.

رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 45 (48، 51، 54) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

2 (2، 4، 4) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دومین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 3 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 68 (72، 78، 82) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

2 (4، 6، 6) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن سومین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 4 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 83 (88، 95، 100) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

4 (6، 8، 8) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن چهارمین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 5 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 98 (104، 112، 118) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

4 (6، 8، 8) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

READ
آموزش بافت پاپوش(کفش روفرشی) زنانه و دخترانه/بافتنی

رج زیاد کردن پنجمین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 6 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 113 (120، 129، 136) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

0 (6، 8، 8) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

فقط برای سایزهای 2-3، 4-5، و 6-8 سال:

رج زیاد کردن پنجمین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 7 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا  (136، 146، 154) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

فقط برای سایز 6-8 ساله:

8 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن ششمین بار: 5 دانه جودانه بافته، * 7 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 5 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 172 دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

برای تمام سایزها:

پترن را ادامه دهید و بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید تا اندازه بافت به 21 (27، 30، 35) سانت از لبه سرانداختن برسد، با رجی که طرف روی کار است تمام کنید . الان جاییه که خوبه طول قسمت عقب را چک کرده و اگه فرزندتان قدش بلنده چند رج دیگه درصورت نیاز اضافه کنید، البته با درنظر گرفتن اینکه 5 ( 5، 7، 7) سانت دیگه هم  به این بافت بعنوان لیه اضافه خواهد شد.

** رج اضافه کردن پایانی (طرف پشت یا برعکس کار): رو بافته و 26 (34، 36، 42) دانه به فواصل منظم اضافه کنید تا 138 (170، 182، 214) دانه در آخر بدست آید.

بافت تمشکی لبه پایین شنل:

رج یک (طرف روی کار): همه از رو

 رج دوم (طرف پشت کار): یک دانه زیر، * (زیر، رو، زیر) همه در دانه بعدی، 3 دانه را یکی کردن از رو، از ستاره* به بعد را تا آخر ادامه دهید، آخرین دانه را زیر ببافید.

 رج سوم: همه از رو

 رج چهارم: یک دانه زیر، * 3 دانه را یکی کردن از رو، (زیر، رو، زیر) همه در دانه بعدی، از ستاره* به بعد را تا آخر ادامه دهید، آخرین دانه را زیر ببافید.

رج های یک تا چهار را 1 (1، 2، 2) بار تکرار کنید.

حالا تمام دانه ها را کور کنید.

کلاه:

بدقت یک رشته کاموا را جدا کرده ودانه های لبه گردن را به میل گرد منتقل گنید تعداد دانه ها 38 (40، 44، 46) است. خط گردن را با یک رشته کاموا علامتگذاری کنید.

READ
آموزش بافت کلا ه وشال گردن به روش جدید

رج پایه: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، مارکر یا نشانگر بگذارید، 30 (32، 34، 36) دانه زیر بافته، مارکر بگذارید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 30 (32، 34، 36) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را هم جودانه ببافید.

0 (2، 2، 2) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دانه ها: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 2 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 53 (56، 61، 64) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، 45 (48، 51، 54) دانه رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

2 (2، 4، 4) رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دومین بار: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، * 3 دانه  زیر بافته، یکدانه اضافه کنید، از ستاره* به بعد تا مارکر تکرار کنید، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 68 (72، 78، 82) دانه داریم.
رج بعدی: 4 (4، 5، 5) دانه جودانه بافته، بین 2 مارکر را رو بافته، 4 (4، 5، 5) دانه آخر را جودانه ببافید.

بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید تا اندازه کلاه به 20 (23، 25، 28) سانت از لبه سر انداختن برسد، با رج سمت روی کار تمام می کنیم.

دانه ها را به دو قسمت تقسیم کرده و به همدیگر بصورت ناپیدا وصل می کنیم (بصورت شکل نشان داده شده در بالا) تا بالای کلاه بهم وصل شود.

نکته برای مبتدیان: برای راحتی کار میتوانید بروش معمولی سر بیندازیر، پترن را ادامه دهید تا رج اضافه کردن** درست قبل از بافت تمشکی لبه. میتوانید دانه اضافه نکنید و بافت تمشکی را با بافت جودانه جایگزین کنید.

در خط گردن 38 (40، 44، 46) دانه در طول خط گردن برداشته و پترن را ادامه دهید، بجای وصل کردن نامرئی میتوانید تمام دانه ها را کور کرده و سپس لبه ها را بهم بدوزید.

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

آموزش بافت شنله شنل قرمزی

سرهم بندی کار:

لبه ها را بهم وصل کرده، یک حلقه برای دکمه ایجاد کنید: با دو رشته کاموا و قلاب  12 زنجیره بافته، یا اینکه از تکنیک I cord استفاده کرده و 6 سانت بند ببافید.

دکمه را به یک طرف دوخته و انتهاهای بند را به طرف دیگر شنل بدوزید.

منبع:make it love it

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 4
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی را وارد نمایید *

زهرا پنج‌شنبه 27 اسفند 1394 - 15:10

سلام.میشه فیلمشو یا تصاویری از مراحل بافتشو بزارین.اونطوری بهتر یاد میگیرم.

نازلی سه‌شنبه 3 آذر 1394 - 21:14

سلام
آیا شما بزحمت بافتش رو قبول می فرمایید
من خیلی دوس دارم برای دخترم از این کار شنل قرمزی تهیه کنم
09121875525

lmina سه‌شنبه 31 شهریور 1394 - 11:41

خوب معلومه دیگه دو دوتا اضافه شده برای ده سال با 38 تا سر انداختن شروع کنید اگر فرزند تان در شت اندام هستش با 40 تا شروع کنید

arina پنج‌شنبه 4 دی 1393 - 18:22

اگه بخوایم برای 10 سال ببافیم باید چجوری ببافیم