آموزش بافت موتیف گل ایرلندی 

آموزش قلاب بافی ,آموزش بافت موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

آموزش بافت موتیف گل با تصویر و فیلم / آموزش قلاب بافی ایرلندی

 

 

آموزش قلاب بافی : آموزش بافت موتیف گل ایرلندی

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

نخ را ۶ یا ۷ بار دور انگشت بپیچید.
سپس قلاب را از زیر حلقه نخ رد کرده و گره بزنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

در حلقه ۲۴ پایه کوتاه ببافید.

با بافت نامرئی به پایه اول وصل کنید.

آموزش قلاب بافی ,آموزش بافت موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

۱۳ زنجیره بافته و در زنجیره سوم ۵ پایه کوتاه بزنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

به این شکل میشود

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

قلاب را از زیر زنجیره ردکره و نخ بگیرید و پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

۱۴ پایه دیگر ببافید(جمعا ۱۵پایه کوتاه می شود)

آموزش قلاب بافی ,آموزش بافت موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

با بافت نامرئی به حلقه وصل کنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

روی پایه های رج قبل ۵ بافت نامرئی بزنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

مجددا ۱۳ زنجیره بزنید و مانند قبل ۵ پایه کوتاه در زنجیره سوم و ۱۵ پایه کوتاه دور زنجیر ه و …

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

به  همین ترتیب تا پایان حلقه ادامه دهید

آموزش قلاب بافی ,آموزش بافت موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

در پایان نخ را محکم کرده و بچینید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

نخ رنگ دیگر را گره بزنید.
از پشت کار با بافت نامرئی به حلقه وصل کنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

مانند شکل قلاب را از حلقه پشتی رج قبل عبور داده و پایه کوتاه بزنید.(مانند بافت برگ )

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

۱۳ پایه کوتاه ببافید ، پایه آخر را در حلقه پشتی نبافید پایه کوتاه معمولی بزنید .
آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی
سه زنجیره ببافید.
کار را برگردانید.

READ
آموزش بافت ریسه قلاب بافی زیبا

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

در زنجیره سوم ۵ پایه کوتاه ببافید.

یک پایه کوتاه و یک پایه ساده بزنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

۷ پایه بلند، دو پایه ساده و دو پایه کوتاه ببافید.
دقت کنید پایه ها را در حلقه پشتی ببافید.

با بافت نا مرئی به حلقه وصل کنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

کار را برگردانید.۷ پایه کوتاه می بافیم.
دو پایه کوتاه در یک گره می بافیم .

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی
۳ پایه کوتاه زده و پایه چهارم را معمولی در همان گره می بافیم.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

۳ زنجیره بزنید و کار را برگردانید.

در زنجیره سوم ۵ پایه کوتاه ببافید.
۱۲ پایه کوتاه زده و با بافت نامرئی به حلقه وصل کنید.
کار را برگردانید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

یک زنجیره زده و ۶ پایه کوتاه در حلقه پشتی و یک پایه کوتاه معمولی ببافید.

۳ زنجیره بافته و کار را برگردانید.

در زنجیره سوم ۴ پایه کوتاه بافته با بافت نامرئی به پایه رج قبل وصل کنید.
۶ پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

با بافت نامرئی به حلقه وصل کنید .
به این ترتیب بافت یک گلبرگ به پایان می رسد.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

دو زنجیره ببافید.
از پشت به نوار طلایی رنگ بعدی وصل کنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

کار را برگردانید و مثل گلبرگ قبلی شروع با بافت کنید.

آموزش قلاب بافی ,آموزش بافت موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی
بافت را تا پایان گلبرگ پنجم ادامه داده
نخ را محکم و قطع کنید.

آموزش قلاب بافی ,موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

این هم گل تکمیل شده

READ
آموزش ساخت توپ گل کاغذی/آموزش گل سازی

آموزش قلاب بافی ,آموزش بافت موتیف گل, قلاب بافی ایرلندی

نمای پشت گل

امیدوارم از آموزش بافت موتیف گل لذت برده باشید.

فیلم آموزش بافت موتیف گل زیبا

 

 

 

 

منبع:مجله تصویر زندگی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت برگ ایرلندی قلاب بافی موتیفی زیبا
Next post  آموزش تصویری بافت موتیف گل سه پر ایرلندی با قلاب