آموزش بافت اشارپ به روشی آسان

یکی از انواع بافتنی های زیبا و جذاب که می توان در طرح ها و مدل های متنوعی به بافت آن پرداخت انواع مختلف اشارپ می باشد که هر کدام زیبایی مخصوص به خود را دارد و شما می توانید با اندک مهارتی در زمینه هنر بافتنی مدل دلخواهی از آن را در منزل ببافید. بر همین اساس تصمیم داریم در این مطلب به جهت آشنایی و یادگیری شما عزیزان با استفاده از روشی ساده به آموزش بافت اشارپ بپردازیم.

آموزش بافت اشارپ به روشی آسان

هنر بافتنی هنری جذاب و لذت بخش می باشد که مورد علاقه بسیاری از بانوان هنرمند بوده و با بهره گیری از آن می توان مدل های متنوعی از انواع بافتنی را بافت و مورد استفاده قرار داد. از جمله بافتنی های زیبایی که می توان در طرح و رنگ های گوناگونی درست کرد بافت اشارپ بوده که با یادگیری آموزش ساده ای از آن می توان خیلی راحت با استفاده از رنگ های مختلف کاموا مدل زیبا و جذابی از آن را مطابق با سلیقه خود در منزل بافت و مورد استفاده قرار داد. اغلب ما با بافت کلاه، بافت شال گردن، بافت شلوار و بافت جوراب و دیگر بافت های ساده آشنایی داریم، اما آموزش امروز در عین ساده بودن کاربردهای متفاوتی دارد که قصد داریم در این مطلب به ارائه آنها بپردازیم. اشارپ همچون ژاکت بافتنی می تواند به عنوان پوششی مناسب برای بانوان در فصل پاییز و زمستان مناسب می باشد.

آموختن بافت اشارپ به روشی ساده

اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که به هنر بافتنی علاقه مندید و تمایل دارید با نحوه بافت این نوع بافتنی زیبا آشنا شوید و در منزل به بافت آن بپردازید پیشنهاد می کنیم که در ادامه این مطلب همراه ما باشید و مراحل بافتن آن را دنبال کنید.

 

 

یادگیری بافت اشارپ با طرحی جذاب

مراحل بافت :

در مرحله اول برای آغاز کار ۵ زنجیره ببافید. در اولین زنجیره کار بافت نامرئی بزنید و یک حلقه ایجاد نمایید.

آموزش بافت اشارپ با طرحی زیباسپس ۳ زنجیره ببافید و درون حلقه یک پایه بلند بزنید. بعد از آن به ترتیب ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند و به همین صورت تکرار نمایید تا به انتهای رج برسید. در تصویر پایین شکل آن را می بینید.

طریقه بافتن اشارپ به روشی ساده

سپس کار را برگردانید. دو سمت این شال دارای حاشیه می باشد. در راهنمای بافت یکی را به عنوان حاشیه ابتدایی و دیگری را حاشیه انتهایی نام گذاری کرده ایم.

نحوه بافتن اشارپ زنانهبر روی زنجیره یک بافت نامرئی بزنید. بعد از آن سه زنجیره ببافید و درون حلقه یک پایه بلند ایجاد نمایید. سپس ۲ زنجیره و بعد ۲ پایه بلند ببافید.این بافت در واقع حاشیه ابتدای رج را تشکیل می دهد.

طریقه درست کردن اشارپ با قلاب

در گام بعدی سه زنجیره ببافید و بعد دو پایه بلند، دو زنجیره و مجددا دو پایه بلند ایجاد نمایید. این بافت در واقع حاشیه انتهایی رج را تشکیل می دهد.

نحوه بافتن اشارپ زنانهکار را برگردانده و بعد حاشیه ابتدایی را ببافید و سه زنجیره ایجاد نمایید. در زنجیره وسطی یعنی همان سه زنجیره رج قبل یک پایه بلند ببافید. سپس ۳ زنجیره ببافید و در همان زنجیره ای که پایه بلند زده بودید یک پایه بلند ببافید.

شیوه درست کردن اشارپ با قلاببعد از آن دو زنجیره بزنید و سپس حاشیه انتهایی را ببافید.

یادگیری بافت اشارپ با قلاب

پس از آن کار را برگردانده و حاشیه ابتدایی آن را ببافید. سپس دو زنجیره بزنید و درون حلقه مرکزی رج قبل حدود ۱۰ عدد پایه بلند ببافید.

آموزش درست کردن اشارپ زیبابعد از آن دو زنجیره بزنید و قسمت حاشیه انتهایی آن را ببافید. در گام بعدی کار را برگردانده و حاشیه ابتدایی آن را ببافید. سپس دو زنجیره بزنید و درون پایه بلند رج قبلی یک پایه بلند ایجاد نمایید. بعد از آن ۳ زنجیره بزنید و پیکوت ببافید.

مراحل درست کردن اشارپ زنانه زیبابه همین صورت درون هر پایه بلند رج قبلی یک عدد پایه بلند و بعد یک پیکوت ببافید. سپس دو زنجیره ببافید و بعد حاشیه انتهایی آن را ایجاد نمایید. به این صورت مرحله اولیه بافت به پایان رسیده است.

آموختن درست کردن اشارپ به روشی ساده

در گام بعدی کار را برگردانید و حاشیه ابتدایی آن را ببافید و بعد ۳ زنجیره بزنید. سپس نخ را دور قلاب بیندازید و همانند تصویر پایین قلاب را از سمت پشت کار و از روی پایه بلند رج قبلی عبور دهید و بعد نخ را بگیرید و یک پایه بلند ایجاد نمایید.

آموزش بافت اشارپ به روشی راحت

آموزش بافت اشارپ زیبا و جذاب

بعد از آن ۳ زنجیره ببافید و بر روی چهارمین پایه بلند رج قبلی یک عدد پایه بلند بزنید. همانند مراحل قبلی قلاب را از پشت بافت رد کرده و بعد نخ را بگیرید.

آموختن بافت اشارپ به روشی آسانبه صورت دو تا در میان سه زنجیره و یک پایه بلند ببافید. بعد از آن مشاهده می کنید که کار به این صورت در آمده و بافت حالت برجسته به خود گرفته است.

یادگیری بافت اشارپ زنانهدر آخر حاشیه انتهایی را ببافید. پس از آن حاشیه ابتدایی را ببافید و دو زنجیره ایجاد نمایید. سپس در زنجیره وسطی رج قبلی یک عدد پایه بلند، سه زنجیره و یک پایه بلند ایجاد نمایید.

مراحل بافتن اشارپ زنانهدر گام بعدی دو زنجیره بزنید و با استفاده از یک پایه کوتاه به وسط زنجیره های رج قبلی متصل نمایید.

مراحل بافتن اشارپ به روشی ساده

بعد از آن ۳ زنجیره بزنید و با استفاده از یک پایه کوتاه وصل نمایید. مجددا این کار را انجام دهید. سپس ۲ زنجیره ببافید و در زنجیره وسطی یک عدد پایه بلند، ۳ زنجیره و یک پایه بلند ایجاد نمایید و بعد از آن دو زنجیره ببافید. این بافت در واقع محل شروع گل در این نوع بافتنی می باشد. بعد از آن حاشیه انتهایی را ببافید.

آموزش بافتن اشارپ با قلاب

در گام بعدی آموزش بافت اشارپ کار را برگردانده و حاشیه ابتدایی آن را ببافید. سپس دو زنجیره بزنید و درون حلقه ۳ زنجیره میان پایه های بلند رج قبلی ۱۰ پایه کوتاه ببافید.

آموختن بافت اشارپ به روشی آسانپس از آن دو زنجیره ببافید و با استفاده از پایه کوتاه به زنجیره های رج قبلی متصل نمایید. سپس ۳ زنجیره ببافید و با استفاده از پایه کوتاه متصل نمایید. بعد از آن دو زنجیره ببافید و حدود ۱۰ پایه بلند درون حلقه ایجاد نمایید. پس از آن ۲ زنجیره و حاشیه انتهایی بافت را ببافید.

آموزش بافت اشارپ در خانهبعد از آن کار را برگردانید و حاشیه ابتدایی آن را ببافید. سپس ۲ زنجیره ببافید و درون هر پایه بلند یک پایه بلند و یک پیکوت ببافید. با استفاده از پایه کوتاه به قسمت وسط زنجیره ها متصل نمایید.

طریقه بافتن اشارپ در خانه

درون هر پایه بلند رج قبلی یک پایه بلند و یک پیکوت ببافید و بعد ۲ زنجیره بزنید. سپس حاشیه انتهایی را ببافید.

نحوه بافتن اشارپ زنانهبعد کار را برگردانده و می بینید که قسمت پشت کار به این صورت می باشد.

یادگیری بافتن اشارپ شیکپس از بافتن حاشیه کار در ابتدا همانند قبل ۳ زنجیره بزنید و بر روی اولین پایه رج قبلی یک پایه بلند ببافید. از قسمت پشت کار نخ را گرفته و ۳ زنجیره و بعد به صورت دو تا در میان پایه بلند را تکرار نمایید.

آموزش بافت اشارپ زنانه

در آخر کار ۲ زنجیره و بعد حاشیه انتهایی را ببافید.

شیوه بافتن اشارپ زیبا و شیکسپس حاشیه ابتدایی کار را ببافید و بعد ۲ زنجیره زده و پس از آن یک پایه بلند، ۳ زنجیره، یک پایه بلند در زنجیره وسطی رج قبلی بزنید.

نحوه درست کردن اشارپ با قلابسپس دو زنجیره بزنید و بعد آن ها را با استفاده از پایه کوتاه به هم متصل نمایید. همانند مراحل قبل بافت شروع گل را انجام دهید.

یادگیری بافت اشارپ با طرحی زیبادو مرتبه ۳ زنجیره ایجاد نمایید و آن ها را متصل نمایید. و بعد از آن دو زنجیره و حاشیه انتهایی را ببافید.

مراحل بافتن اشارپ زنانهبه همین شکل ردیف های موردنظر بافته می شوند و در هر ردیف مقدار بافت زیادتر می شود.

طریقه درست کردن اشارپ با قلاب

در مطلب ارائه شده با آموزش بافت اشارپ آشنا شدید که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و بتوانید مطابق با توضیحات گفته شده این بافتنی زیبا را در منزل ببافید و از هنر دست خود لذت ببرید.

منبع :هنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *

Previous post آموزش بافت کلاه با قلاب با روشی ساده
Next post آموزش بافت عروسک با قلاب