آموزش روباندوزی با تصویر

مجموعه: ربان دوزی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 135

 

photo_2015-09-15_08-20-36

 

آموزش روباندوزی با تصویر

آموزش روباندوزی با تصویر

 

photo_2015-09-15_08-20-53

 

photo_2015-09-15_08-20-47

photo_2015-09-15_08-21-05

دوخت برگ سرخس

photo_2015-09-15_08-21-16

آموزش تصویری برگ سرخسی

photo_2015-08-24_09-13-37 photo_2015-08-24_09-13-46

گل رز عنکبوتی

آموزش روباندوزی با تصویر

آموزش روباندوزی با تصویر

آموزش روباندوزی با تصویر

آموزش روباندوزی با تصویر

ابتدا روی کار با نخ ۵ پر را می کشید

گل رز عنکبوتی

گل رز عنکبوتی

روبان را از زیر کار وارد میکنید و لابلای نخ های دوخته شده رد میکنید

photo_2015-09-15_08-45-58

photo_2015-09-15_08-45-55

کار را مانند تصاویر زیر ادامه دهید

گل رز عنکبوتی

گل رز عنکبوتی

photo_2015-09-15_08-46-05

 

گل رز عنکبوتی

گل رز عنکبوتی

 

گل رز عنکبوتی

گل رز ساده با روبان

گل رز ساده با روبان

photo_2015-08-16_21-56-14

photo_2015-08-16_21-56-18

photo_2015-08-16_21-56-21

گل رز ساده با روبان

گل رز ساده با روبان

photo_2015-08-24_09-16-08 photo_2015-08-24_09-16-14 photo_2015-08-24_09-16-17 photo_2015-08-24_09-16-21 photo_2015-08-24_09-16-23

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش روباندوزی با تصویر”

قالب تفریحی