آموزش سارافون اسپرت با الگو

مجموعه: خیاطی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 273

ابتدا الگوی اولیه را رسم کرده و در جلو همه پنسها به حلقه منتقل می شود.

 

سارافون

 

از سرشانه جلو در سمت حلقه یک سانت خالی می کنیم و بعد از آن چهار سانتی متر به سمت گوشه گردن رفته و یقه را طراحی می کنیم.

 

سارافون

 

از سرشانه پشت در سمت حلقه یک سانتی متر خالی می کنیم و بعد از آن چهار سانت به سمت گوشه گردن رفته و قسمت بنفش را طراحی می کنیم.

قسمت قرمز رنگ دورریز می باشد.

 

سارافون

 

قسمت بنفش رنگ قیچی شده و از سمت سرشانه به سرشانه الگوی جلو وصل میشود.

 

سارافون

 

به هر کدام ۲ سانتی متر اوازمان در نظرمی گیریم.

 

سارافون

 

الگوی بلیطی که یه سمت الگو روی دولای بسته برش می شود.

 

سارافون

 

جیب کوچک ۶ سانتی متر بالای نوک سینه طراحی شده و به لباس وصل میشود.

 

سارافون

 

الگوی جیب پهلو سارافون به شکل زیر می باشد.

 

سارافون

پایان آموزش سارافون اسپرت.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش سارافون اسپرت با الگو”

قالب تفریحی