آرشیو : نوشته هایی با برچسب اموزش دوخت پرده

آموزش دوخت  والان آرکی شیوا /دوخت پرده

آموزش دوخت والان آرکی شیوا /دوخت پرده

آموزش دوخت پرده 2 پرده خور 200 سانتی متر + 2 سانتی متر = 202 سانتی متر  والان آرکی شیوا میزان پارچه مورد نیاز والان ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی