آرشیو : نوشته هایی با برچسب اموزش بافت تاپ آستین رگلان یقه برگردان و کلاه و گردنبند/

طرزبافت تاپ آستین رگلان یقه برگردان و کلاه و گردنبند/بافتنی

طرزبافت تاپ آستین رگلان یقه برگردان و کلاه و گردنبند/بافتنی

بعد از آن یک رج از زیر- یک رج از رو ببافید در رج سوم، سپس جهت بافتن پیچ مدل به این صورت دانه‌ها را ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی