آرشیو : نوشته هایی با برچسب الگوئی شایسته از صداقت

آموزش صداقت داشتن به کودکان /روانشناسی

آموزش صداقت داشتن به کودکان /روانشناسی

صدااقت یعنی، حقیقت‌گوئی؛ یعنی، گفتن آن‌چه که رخ داده است؛ یعنی،درستی با خود؛ یعنی، مقابله با اشتباه‌های خود؛ یعنی، صحبت کردن درباره آن‌چه که فکر ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی