آرشیو : نوشته هایی با برچسب اختالا ل روانی

اختلال خوردن( نشخوار و هرزه خواری)/روانشناسی

اختلال خوردن( نشخوار و هرزه خواری)/روانشناسی

این اختلال در دوران شیرخوارگی با علائم نشخوار کردن مشاهده می شود . پس از آن به شکل هرزه خواری دیده می شود .چون بچه ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی