آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش یک مدل مو گل از پشت سر

آموزش یک مدل مو گل از پشت سر،توسط خود شخص/بافت مو

آموزش یک مدل مو گل از پشت سر،توسط خود شخص/بافت مو

1.از دو طرف موها تا نیمه به صورت فرانسوی ببافید 2.ادامه مو را عادی ببافید 3.محل اتصال هر دو بافت را از بالا و پایین ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی