آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش گل السترومریا با خمیر ایتالیا

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا/آموزش گل سازی

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا/آموزش گل سازی

لوازم مورد نیاز: قیچی نوک تیز زیرمبلی رنگ روغن شماره ۴۰،۲۰،۳۷،۸ خلال دندان ابزار شماره ۱۱ گل‌سازی قلم‌موی شماره ۵،۷،۹ خمیر گل ایتالیایی گل به ...

ادامه مطلب
آموزش ساخت  گل السترومریا با خمیر ایتالیا/آموزش گل سازی

آموزش ساخت گل السترومریا با خمیر ایتالیا/آموزش گل سازی

تهیه گل السترومریا با خمیر ایتالیا   لوازم مورد نیاز: قیچی نوک تیز زیرمبلی رنگ روغن شماره ۴۰،۲۰،۳۷،۸ خلال دندان ابزار شماره ۱۱ گل‌سازی قلم‌موی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی