آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش کاشت ونگهداری گل شفلرا اکتینوفیلا

پرورش ونگهداری شفلرا اکتینوفیلا/پرورش گیاه

پرورش ونگهداری شفلرا اکتینوفیلا/پرورش گیاه

نگهداری شفلرا    نوع خاك: خاك باغچه - خاك برگ-كود دامي پوسيده شكل ظاهري برگ وگل: هميشه سبز، رشد آهسته ،تك ساقه اي وبرگهاي مركب،پنجه ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی