آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش والان بادکنکی ( کولی )

طرز دوخت  والان بادکنکی ( کولی ) /دوخت پرده

طرز دوخت والان بادکنکی ( کولی ) /دوخت پرده

چین ها را مرتب ودرصورت تمایل ازپشت والان داخل محل های چین خوردة والان کولی را با کاغذ روزنامه گلوله شده پرکنید که دراین صورت ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی