آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش مرحله به مرحله گل اقاقیا ( مرحله3 )

آموزش مرحله به مرحله گل اقاقیا ( مرحله3 )/کریستال بافی

آموزش مرحله به مرحله گل اقاقیا ( مرحله3 )/کریستال بافی

سلام مجدد 10- شاخه ای که فقط برگ داره در مرکز قرار می دهیم و شاخه های گل دار را دور تا  آن قرار داده طوریکه ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی