آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش ساخت شمع برای تریینسفره عید نوروز

ساخت شمع زیتونی / ویژه عید نوروز

ساخت شمع زیتونی / ویژه عید نوروز

گل بانو:از آنجا که پارافین به کار رفته در انواع مختلف شمع ها یک ماده شیمیایی میباشد، سوختن آن تولید بو و دود نامطلوبی می ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی