آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش ساخت انشعاب، شاخ و برگ یا افشانه برای شاخه گل

آموزش ساخت انشعاب، شاخ و برگ یا افشانه برای شاخه گل /کریستال بافی

آموزش ساخت انشعاب، شاخ و برگ یا افشانه برای شاخه گل /کریستال بافی

وسایل لازم : ۱) کریستالهای کروی ، مکعبی، گندمی و... در اندازه های متناسب با اندازه گل و در رنگهایی که با گل ساخته شده هم خوانی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی