آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش دوخت پرده مجلل یا کتیبه ای

آموزش دوخت پرده مجلل یا کتیبه ای /دوخت پرده

آموزش دوخت پرده مجلل یا کتیبه ای /دوخت پرده

پردة مجلل یا کتیبه ای  متراژ پارچة مورد نیاز پردة مجلل:  عرض پرده خور × 5/1 برابر طول پرده خور × 2تا 5/1 برابر مثال ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی