آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش بافت گلها و برگها

روش بافت گلها و برگها

روش بافت گلها و برگها

گل بانو:گلها و برگاهای بافته شده برای اضافه کردن به بافتنی های ساده یا پخش کردن روی رو تختی یا کوسن استفاده می شوند. ازنخهای ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی