آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش بافت کلاه مارپیچ شیک

آموزش بافت  	کلاه مارپیچ /بافتنی

آموزش بافت کلاه مارپیچ /بافتنی

  100گرم کاموا با ضخامت متوسط - میل شماره 4.5 58 دانه سر انداخته و 6 دانه اول را رکن - 20 دانه بعدرا ساده ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی