آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش بافت کلاه رو گوشی

آموزش بافت  کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش بافت کلاه گوشی دار + یقه شالگردنی /بافتنی

آموزش کلاه رو گوشی ( این کلاه از قسمت فرق سر شروع می شود و مدل کشباف  یکی زیر و یکی رو می باشد اما ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی