آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش بافت مدل اسموکینگ

آموزش بافت مدل اسموکینگ/ بافتنی

آموزش بافت مدل اسموکینگ/ بافتنی

مدل اسموکینگ پایه این بافت دودانه از زير ،2دانه از رو است.من برای این نمونه بافت ۳۲ دانه انداختم. رج اول: 2دانه ازرو، دودانه از ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی