آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش بافت رج به رج پلیور بچه گانه

آموزش بافت پلیور بچه گانه/بافتنی

آموزش بافت پلیور بچه گانه/بافتنی

کار بافت را با 70 دانه شروع کرده 2 دانه به زیر، 2 دانه به رو (کش باف) 3 سانتی متر ببافید.سپس 4دانه کم کرده ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی